Rekenen groep 7 en 8

Rekenen groep 7 en 8

Rekenen is in groep 7 en 8 één van de belangrijkste vakken en het rekenniveau van uw kind telt dan ook in hoge mate mee voor het vaststellen van het schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Wanneer uw kind niet zo goed is in rekenen, kan dat behoorlijk frustrerend zijn. De rekenles is een dagelijks terugkerend gegeven en de lesstof wordt steeds abstracter.

Wanneer er hiaten zitten in de rekenkennis die uw kind in de voorgaande jaren aangeboden heeft gekregen, dan wordt het bij het rekenen in groep 7 en 8 steeds moeilijker om de nieuwe stof te kunnen leren.

Hiaten opsporen en aanpakken

Bij het rekenen in groep 7 en 8 geldt dat veel bewerkingen gebaseerd zijn op rekenvaardigheden die uw kind in de jaren ervoor heeft geleerd. Zo zijn de keersommen bijvoorbeeld van groot belang om de meer abstracte bewerkingen in groep 7 te kunnen begrijpen.

Wanneer er hiaten zitten in de rekenkennis van uw kind, dan werkt dit dus steeds verder door en wordt het rekenen voor uw kind alleen maar moeilijker. Het is dan ook zaak om hiaten tijdig op te sporen en aan te pakken. De oefenboeken en bijlesboeken van Smartie kunnen hierbij van dienst zijn.

Alle stof doorwerken

In de oefenboeken wordt alle rekenstof tot en met groep 7 of 8 behandeld. U kunt dus met uw kind bij de basis beginnen en van daaruit verder bouwen aan het vergroten van de rekenvaardigheden. Eventuele hiaten kunt u op deze manier opsporen.

Met de vele rekenopgaven in de boeken kunt u de stof effectief oefenen zodat uw kind zich steeds zekerder zal voelen over de eigen rekenvaardigheden en stap voor stap de kennis kan uitbreiden. Bovendien is de vraagstelling van de opgaven gelijk aan die in de Citotoetsen, zodat u uw kind ook meteen optimaal traint voor de Entertoets en de Centrale Eindtoets. 

Owl Age12 3