Rekenen groep 7 cito

Rekenen groep 7 cito

Bij het rekenen in groep 7 heeft de cito een grote invloed. In groep 7 maken de kinderen namelijk niet zomaar een Citotoets, maar wordt de Entreetoets afgenomen. De Entreetoets is samen met de Centrale Eindtoets in groep 8 van groot belang voor het bepalen van het schooladvies voor het voortgezet onderwijs.

Omdat rekenen op de basisschool tot één van de kernvakken behoort, maken rekenopgaven dan ook een groot deel van de Entreetoets uit. Als uw kind niet sterk is in rekenen, kan het dan ook zinvol zijn om extra te oefenen. Daarvoor kunt u de oefenboeken en bijlesboeken van Smartie gebruiken.

Extra stimulans

Met de boeken van Smartie kunt u alle onderwerpen van rekenen tot en met groep 7 met uw kind oefenen. Door bij de basis te beginnen en de moeilijkheidsgraad langzaam op te bouwen, wordt uw kind gestimuleerd om telkens een stapje verder te gaan. Zo breidt u de rekenkennis stap voor stap uit.

De oefenboeken en bijlesboeken van Smartie zijn speciaal ontwikkeld door een ervaren team van professionals. Bij het samenstellen van de stof en de opgaven is gezorgd voor een optimale aansluiting op de lesstof die uw kind in de klas krijgt.

Moeite met Cito's

Er zijn ook kinderen die prima kunnen rekenen, maar die bij het rekenen in groep 7 op de cito onverwacht laag scoren. Vaak heeft dat te maken met de manier van vragen stellen. Op de citotoetsen is de vraagstelling doorgaans namelijk anders dan de kinderen in de klas gewend zijn.

Wanneer uw kind moeite heeft met de Citotoetsen, dan kunt u daar met uw kind voor trainen. Het oefenboek Rekenen Groep 7 bevat 582 opgaven, waarbij de vraagstelling hetzelfde is als in de Citotoets. Door hiermee veel te oefenen, went uw kind aan de manier van vragenstellen en zal de Citotoets minder verrassingen bieden.

Owl Age12 3