Rekenen groep 6

Rekenen oefenen groep 6

In de bovenbouw van de basisschool komen steeds moeilijkere rekenbewerkingen aan bod en daarom biedt Smartie speciale boeken aan om het rekenen te oefenen in groep 6. In groep 6 moet uw kind namelijk al best veel kunnen op het gebied van rekenen. Zo moet er gerekend worden met geld en tijd, en komen breuken voor het eerst aan de orde.

Voor al deze rekenbewerkingen is de kennis die uw kind in de eerdere jaren op de basisschool heeft opgedaan van groot belang. Maar wat als er in deze kennis hiaten zijn geslopen? U kunt zich wellicht voorstellen dat het leren van nieuwe stof, die voortbouwt op de bestaande kennis, dan erg moeilijk wordt voor uw kind.

Struikelblokken oefenen

Wanneer er hiaten zijn in de rekenkennis van uw kind, of wanneer uw kind het niveau in de klas nét kan bijhouden maar daarvoor wel erg op zijn of haar tenen moet lopen, kan het zinvol zijn om het rekenen extra te oefenen. De stof van groep 6 is in grote mate gebaseerd op de rekenstof die uw kind in de onderbouw heeft geleerd.

Daarom komen in de oefenboekens en bijlesboeken van Smartie alle rekenonderwerpen aan bod vanaf het begin tot en met groep 6. Zo kunt u teruggaan naar de onderdelen waar uw kind over struikelt en deze extra oefenen. 

Thuis of in bijles

De boeken van Smartie zijn geliefd bij bijlesinstituten. Hiervoor zijn ze dan ook uitermate geschikt. Maar ook voor thuisgebruik zijn de boeken prima te gebruiken. De antwoordenboeken zijn los bij te bestellen, zodat u ongeacht uw eigen rekenkennis, uw kind extra kunt ondersteunen bij het oefenen van de rekenopgaven.

Door het rekenen veel te oefenen zal uw kind het rekenniveau van groep 6 steeds beter aan kunnen en traint hij of zij bovendien voor betere scores op de Citotoets. De vraagstelling in de oefenboekens en bijlesboeken is namelijk gelijk aan die op de Citotoetsen.

Owl Age12 3