Rekenen groep 6 werkbladen

Rekenen groep 6 werkbladen

Bent u voor het rekenen in groep 6 op zoek naar werkbladen waarmee u extra met uw kind kan oefenen? Dan zijn de oefenboeken en bijlesboeken van Smartie wellicht geschikt voor u. Wanneer u met uw kind thuis aan de slag wil om extra te oefenen met rekenen, is het namelijk van groot belang dat u daarvoor opgaven gebruikt die aansluiten bij de stof op school.

De kans is immers groot dat uw kind op een andere manier leert rekenen dan uzelf gewend bent en als u uw kind wil helpen, is het sterk aan te raden om geen andere methoden te introduceren maar aan te sluiten op de rekenmethode die uw kind gewend is op school.

Aansluiting op de lesstof

De oefenboeken en bijlesboeken van Smartie zijn speciaal ontwikkeld om kinderen te helpen met het ontwikkelen van hun rekenkennis en -vaardigheden. De boeken behandelen alle rekenstof tot en met groep 6 en sluiten goed aan op het huidige rekenonderwijs. Met de vele rekenopgaven in de boeken kan uw kind flink extra oefenen en zo zijn of haar rekenvaardigheden ontwikkelen.

Alle stof komt aan bod, daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan meten, delen, vermenigvuldigen en werken met breuken. De moeilijkheidsgraad neemt stapsgewijs toe, zodat uw kind zich de stof stap voor stap eigen kan maken.

werkbladen voor groep 6

Wellicht krijgt uw kind bij het rekenen in groep 6 geregeld werkbladen mee naar huis, maar vindt u het lastig om de huidige rekenmethode te begrijpen. U heeft de bewerkingen namelijk vroeger waarschijnlijk heel anders aangeleerd gekregen.

Daarom kunt u bij de oefenboeken Rekenen Groep 6 ook een antwoordenboek bestellen, zodat het voor iedere ouder mogelijk is om thuis met de oefenboeken aan de slag te gaan. Daarnaast zijn de boeken ook zeer geschikt voor bijles.   

Owl Age12 3