Rekenen groep 6 oefenen

Rekenen groep 6 oefenen

Wanneer uw kind moeite heeft met het rekenen in groep 6, kan het goed zijn om dit thuis extra te oefenen. Immers, oefening baart kunst en dat gaat zeker ook op voor het vak rekenen. Rekenen behoort op de basisschool tot de kernvakken en dat houdt in dat uw kind hier dagelijks mee te maken krijgt. Problemen met rekenen hebben dan ook een grote invloed op uw kind.

Hij of zij kan bijvoorbeeld op gaan zien tegen de schooldag, omdat de rekenles veel frustratie geeft of als confronterend wordt ervaren. Vaak kunt u met de juiste ondersteuning uw kind goed helpen om de rekenproblemen de baas te worden. Smartie biedt u hiervoor speciaal ontwikkelde oefenboekens en bijlesboeken aan.

Door professionals ontwikkeld

De ervaren professionals van Smartie hebben boeken samengesteld die aansluiten op de leerbehoeften van uw kind én die aansluiten op de huidige rekenmethodes. Veel ouders zullen zich kunnen herkennen in het feit dat kinderen tegenwoordig anders leren rekenen dan vroeger. Dat maakt het voor ouders soms lastig om hun kind goed te kunnen helpen.

Immers, een kind dat al moeite heeft met rekenen moet u niet extra in verwarring brengen met rekenmethodes en bewerkingen die afwijken van wat uw kind op school leert. Het is dus zaak om als ouders ook aan te sluiten op de rekenstof die uw kind in de klas krijgt aangeboden. De boeken van Smartie zijn uitermate geschikt om u hierbij te helpen.

Stap voor stap moeilijker

Met de oefenboekens van Smartie kunt u het rekenen in groep 6 oefenen met uw kind. De oefenboeken Rekenen Groep 6 bevat alle onderwerpen van rekenen tot en met groep 6. Zo kan uw kind bij de basis beginnen en de kennis van rekenen langzaam uitbreiden.

Door de moeilijkheidsgraad stap voor stap op te bouwen ontwikkelt uw kind steeds meer rekenvaardigheden die het vervolgens ook makkelijker maken om nieuwe stof te begrijpen die op eerder opgedane rekenkennis gebaseerd is. Bovendien sluit de manier van vragen stellen in de opgaven aan op de vraagstelling in de Citotoetsen, zodat u met deze boeken uw kind hier ook effectief op voorbereidt.    

Owl Age12 3