Rekenen groep 6 cito

Rekenen groep 6 cito

Rekenen behoort in groep 6 én op de cito tot de kernvakken. Dat betekent dat uw kind op school de rekenles dagelijks krijgt voorgeschoteld en dat er tweemaal per jaar een Cito-toets wordt afgenomen om het rekenniveau van uw kind in beeld te brengen.

Voor kinderen die sterk zijn in rekenen is dat geen probleem, maar voor de kinderen die er meer moeite mee hebben kan de rekenles een dagelijkse frustratie zijn. Om iedere dag bezig te moeten zijn met iets waar je niet goed in bent, is immers behoorlijk vervelend. Dit kan het plezier in school in hoge mate negatief beïnvloeden. Het is daarom van belang om uw kind de juiste ondersteuning te bieden bij het rekenen.

Veel oefenstof

Wanneer uw kind moeite heeft met rekenen, kunnen de oefenboeken en bijlesboeken van Smartie goed van pas komen. In deze boeken worden alle onderwerpen van rekenen tot en met groep 6 behandeld en er zijn veel rekenopgaven waarmee uw kind de stof kan oefenen. Zo kan uw kind zijn of haar rekenkennis stapsgewijs uitbreiden en kunnen eventuele achterstanden of hiaten aangepakt worden.

Met de los bij te bestellen antwoordenboeken zijn de oefenboeken bovendien uitermate geschikt voor particulier gebruik. Zo kunt u zelf thuis uw kind helpen om niet alleen de kennis te vergroten, maar ook om meer plezier in het rekenen te krijgen.

Effectieve voorbereidingen

De oefenboeken Rekenen Groep 6 vormt ook een effectieve voorbereiding op de cito. De vraagstelling van de oefenopgaven is namelijk hetzelfde als die in de Citotoets. Dat betekent dat uw kind went aan de manier van vragen stellen op een Citotoets, en dat kan bijdragen tot betere resultaten.

Uiteraard is de stof in de oefenboeken zo samengesteld dat deze ook goed aansluit op de lesstof in de klas en tegemoetkomt aan de leerbehoeften van uw kind. De moeilijkheidsgraad neemt voor stap voor stap toe en waarschijnlijk geldt dat ook voor het zelfvertrouwen van uw kind. Zo bereidt u uw kind op effectieve wijze voor op de Citotoets.

Owl Age12 3