Rekenen groep 6 breuken

Rekenen groep 6 breuken

Bij het rekenen in groep 6 komen voor het eerst breuken aan de orde. Ook in de Citotoetsen zijn vanaf groep 6 breuken standaard kost. Het is dus van belang dat uw kind deze materie goed onder de knie krijgt. Maar dat is niet voor ieder kind even makkelijk. Breuken doen een beroep op het abstracte denkvermogen van uw kind én op de rekenkennis die uw kind in de groepen 1 tot en met 5 heeft opgedaan.

In deze leerjaren is er namelijk al heel wat voorwerk verricht, waar uw kind bij het leren van breuken op verder bouwt. U kunt zich daarom wellicht wel voorstellen dat het problemen geeft als er in die voorkennis gaten zitten.

Hiaten opsporen

Bij rekenen kunnen makkelijk, en soms zonder dat u het direct merkt, hiaten ontstaan. Een hiaat houdt in dat er als het ware een gat zit in de rekenkennis van uw kind, bijvoorbeeld wanneer uw kind de tafeltjes niet goed heeft geautomatiseerd. Dit valt u misschien in groep 4 of 5 niet meteen op, maar als er in groep 6 nieuwe rekenbewerkingen worden geleerd die gebaseerd zijn op de tafels van vermenigvuldiging, kan zo’n hiaat plotseling naar boven komen.

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat uw kind al van het begin af aan moeite heeft met rekenen en erg op zijn of haar tenen moet lopen om het niveau in de klas bij te benen.

Opbouwend niveau

Bij hiaten en achterstanden in de rekenkennis en -vaardigheden van uw kind, kunt u met behulp van de oefenboeken en bijlesboeken van Smartie uw kind helpen om dit aan te pakken. De oefenboeken Rekenen Groep 6 behandelt niet alleen breuken, maar alle onderwerpen van rekenen tot en met groep 6 komen aan de orde.

De moeilijkheidsgraad bouwt langzaam op, zodat uw kind de tijd krijgt om de rekenkennis stap voor stap te ontwikkelen en uit te breiden. Doordat uw kind hiermee een goede basis legt, is het stijgende niveau op school ook beter te behappen.    

Owl Age12 3