Als een leerling naar groep 5 gaat dan wordt het rekenen verder uitgebreid. Kinderen gaan aan de slag met delen. Hiermee beheersen ze dan alle basisvaardigheden. Kinderen moeten rekenen leuk vinden en daarom worden er vandaag de dag geen rijtjes met sommen voorgeschoteld zoals vroeger. Dat is natuurlijk ook niet de praktijk waarbij rekenen wordt toegepast. Als een kind later als volwassene een berekening moet maken dan is dat aan de hand van verstrekte informatie. Dat wordt op school verpakt in zogenaamde redactiesommen. Dit zijn teksten waar de leerling de juiste informatie uit moet halen om een berekening te maken. Dit kan gaan om optellen of aftrekken maar uiteraard ook om delen of vermenigvuldigen.

Training van reken- en leesvaardigheid

Vanaf groep 5 wordt er steeds meer gewerkt met zogenaamde redactiesommen. Dis is een tekst waarin een rekenvraag wordt gesteld. Het grote voordeel van redactiesommen is dat een kind hiermee zowel rekenen als taal oefent. Het is de bedoeling dat de leerling de juiste informatie uit de tekst haalt om de som op te lossen. Daarbij wordt de leerling uitgedaagd om de juiste informatie uit de tekst te filteren en hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden. Dat zal in het latere leven immers ook worden gevraagd bij een vervolgstudie en een baan. De leerling wordt uitgedaagd de oplossing te vinden, niet alleen door goed te rekenen maar ook door creatief te denken en op die manier de oplossing van de som te vinden.

Oefenen met Smartie Rekenen groep 5

Leerlingen die niet goed mee kunnen komen met rekenen in de klas kunnen extra oefenen met de boekjes van Smartie. Hierin worden sommen gepresenteerd die prima aansluiten bij de lesstof op school. Het kind zal de opgaven dus herkennen van sommen die in de klas worden besproken en gemaakt. Het kind kan in zijn eigen tempo oefenen en de kennis bijspijkeren op die punten waar dat nodig is. Doordat het kind individueel opgaven maakt is er geen druk van de groep in de zin van dat de rest van de klas al klaar is en een paar leerlingen nog steeds aan het ploeteren is om de sommen op te lossen.

Aansluiting bij toetsen

Sommige scholen gebruiken eindtoetsen om aan het einde van een schooljaar het niveau van de leerling te bepalen. De sommen die Smartie presenteert in de oefenboekjes sluiten hier prima bij aan. De vraagstelling is hetzelfde als in de toetsen van bekende instituten zoals Cito, IEP en Nio. Het kind zal de opgaven dus herkennen als er een eindtoets wordt gemaakt. Dit geeft zelfvertrouwen en zal ervoor zorgen dat de leerling de sommen naar beste kunnen zal maken. Op die manier ontstaat een realistisch beeld van waar het kind staat. De leerkracht kan vervolgens objectief beoordelen of de rekenvaardigheid voldoende is om door te stromen naar groep 6.

Rekenen groep 5 boekjes van Smartie bestellen

Je kunt de boekjes Rekenen groep 5 van Smartie eenvoudig online bestellen. Bestel je voor je school dan kun je ook kiezen voor een PDF versie. Deze mag voor meerdere leerlingen worden gebruikt, binnen de hieraan verbonden voorwaarden. Als je kiest voor de boekjes dan kan het kind de opgaven direct in het boekje maken. De resultaten kun je eenvoudig toevoegen aan het leerlingvolgsysteem. De boekjes van Smartie kunnen ook door ouders worden gekocht om thuis met hun kind te oefenen.