Rekenen groep 4

In groep 4 gaan de kinderen aan de slag met vermenigvuldigen. Vroeger betekende dat dat er tafels uit het hoofd werden geleerd en opgedreund. Menig grootouder zal zich dat nog goed herinneren. Vandaag de dag zijn er nieuwe rekenmethodes die worden toegepast. Die zijn voor oudere generaties soms wat ondoorgrondelijk. Maar deskundigen hebben uitgezocht wat de beste manier is om een kind goed te leren rekenen. Hoe dan ook: rekenen in groep 4 moet leuk en uitdagend zijn. Op die manier vinden kinderen het leuk om sommen op te lossen. Ze leren zo in feite spelenderwijs goed rekenen. Als de basis goed is dan is de kans groot dat een leerling ook in de volgende jaren op de basisschool geen moeite heeft met rekenen.

Redactiesommen in groep 4

Kinderen in groep 4 kunnen al aardig lezen. Dat maakt het mogelijk om ze redactiesommen te laten oplossen. Daarom bestaat rekenen in groep 4 deels uit dit soort opgaven. De leerling krijgt een tekst voorgeschoteld waarin een berekening is verwerkt. Aan de leerling de taak om de juiste informatie uit de tekst te filteren en de som op te lossen. Kinderen leren dat bepaalde informatie niet relevant is en andere wel. Dit is belangrijk, want ook in het latere leven moet je dit soort afwegingen kunnen maken en leren welke informatie belangrijk is en welke als bijzaak kan worden beschouwd.

Moeite met rekenen in groep 4

Sommige kinderen hebben moeite met rekenen in groep 4. Het maken van vermenigvuldigen vraagt een andere manier van denken dan optellen en aftrekken. Als blijkt dat een kind de sommen niet goed genoeg snapt kan het nodig zijn om bijles in te zetten. Smartie biedt hiervoor de juiste ondersteuning. De oefenboekjes bevatten sommen die precies zijn afgestemd op het niveau van de leerling. De sommen worden bovendien op dezelfde manier gepresenteerd als in de klas. Het kind zal ze dus herkennen als het thuis of onder begeleiding van een onderwijsassistent op school ermee aan de slag gaat. De leerkracht kan bovendien eenvoudig de vorderingen van de leerling bijhouden in het leerlingvolgsysteem. Zo kan objectief worden beoordeeld of het kind vorderingen maakt in het begrijpen van de lesstof.

Online sommen maken

Kinderen leren vandaag de dag al jong met de computer omgaan. Daarom heeft Smartie een online platform. Hier kan een leerling op inloggen om rekenen groep 4 te oefenen. Dit kan zowel op school als thuis. De sommen en opgaven kan het kind in een eigen tempo maken. Als de leerling uiteindelijk de sommen beter snapt zal hij ook in de klas beter kunnen meekomen. Dat is een enorme opsteker voor de leerling en voor de leerkracht een geruststelling dat het kind zonder problemen na de zomervakantie kan doorstromen naar groep 5.

Smartie rekenen groep 4 boekjes bestellen

De boekjes Rekenen groep 4 kunnen eenvoudig online besteld worden. De school kan een PDF aanschaffen die voor meerdere leerlingen gebruikt kan worden. Ook ouders kunnen de boekjes kopen om met hun kinderen thuis te oefenen. Daarnaast is er dus het online platform dat scholen in kunnen zetten om leerlingen met een rekenachterstand extra te ondersteunen. Op die manier levert Smartie een belangrijke bijdrage aan goed rekenonderwijs op de basisschool.