Rekenen groep 3

Rekenen in groep 3 vinden kinderen vaak reuze spannend. Of ze nu wel of niet in groep 2 alvast wat hebben geoefend. In groep 3 begint het serieuze werk. Hier gaan de kinderen aan de slag met sommen. Eerder onder de tien, later komt daar wat meer bij. Optellen en aftrekken zijn vaardigheden waarvoor in groep 3 de basis wordt gelegd. Een kind dat in groep 3 goed kan meekomen met rekenen zal in de daaropvolgende jaren op de basisschool waarschijnlijk ook niet heel veel moeite hebben met rekenen.

Extra hulp bij rekenen in groep 3

Er zijn leerlingen die de basis van het rekenen niet goed oppakken. Dat is helemaal niet erg. Misschien zijn ze er nog niet helemaal aan toe om echt te gaan leren. Dan kan het nuttig zijn om bijles in te zetten. Dat kan op een speelse manier met rekenspelletjes en eenvoudige opgaven. Het kind zal er een enorme opsteker van krijgen als het goed gaat met het maken van de extra sommen. De leerkracht kan de vorderingen van de leerling opnemen in het leerlingvolgsysteem. Op die manier kan aan het eind van het schooljaar objectief worden bepaald of de leerling klaar is voor groep 4 of dat het misschien beter is om groep 3 nogmaals te doorlopen.

Spelenderwijs leren rekenen

Het is belangrijk dat kinderen in groep 3 rekenen leuk vinden. Ze moeten ernaar uitkijken om met sommen aan de slag te gaan. Dan gaat het leren immers ook een stuk makkelijker. Er wordt veel gewerkt met afbeeldingen zodat het maken van sommen aantrekkelijker wordt. Maar natuurlijk moeten kinderen wel goed leren wat cijfers zijn en hoe ze die goed moeten schrijven. Aan het eind van groep 3 kan er zelfs al wat worden geoefend met redactiesommen. Kinderen moeten dan aan de hand van een eenvoudige geschreven opdracht een som oplossen. Deze manier van rekenen wordt ook in de volgende jaren op de basisschool uitgebreid toegepast.

Extra oefenen met rekenen in groep 3 met Smartie

Smartie heeft rekenopdrachten ontwikkeld die precies aansluiten bij het niveau van de leerlingen in groep 3. Rekenen in groep 3 oefenen wordt dan extra leuk. Het kind zal de manier waarop de opdrachten worden gepresenteerd herkennen van die in de klas. Dat schept vertrouwen en geeft stimulans om de sommen goed op te lossen. Het kind kan zowel thuis als op school oefenen. Op die manier kan de rekenvaardigheid van de leerling worden verbeterd.

Boekjes van Smartie voor rekenen groep 3 bestellen

Je kunt de boekjes van Smartie eenvoudig online bestellen. Wil je je kind of je leerlingen laten oefenen met rekenen op niveau groep 3 dan is deze lesmethode ideaal. De kinderen kunnen in de boekjes werken en de leerkracht kan het resultaat meteen toetsen en verwerken in het LVS. Ouders kunnen thuis aan de slag met de rekenopdrachten. Dit kan in samenspraak met de school, maar je kunt als ouder de boekjes gewoon zelf bestellen, dit hoeft dus niet via de school van je kind.