Rekenen en delen

Rekenen delen

Bij het vak rekenen is het onderdeel delen in de bovenbouw van de basisschool vaste prik. Sommige kinderen pakken dat zonder problemen op, maar anderen lopen al snel vast op de deelsommen. Want voordat er echte deelsommen gemaakt kunnen worden, moet uw kind wel eerst goed begrijpen wat delen eigenlijk betekent en hoe een deelsom in zijn werk gaat.

En bij de één gaat die lesstof er nu eenmaal makkelijker in dan bij de ander. Wanneer uw kind moeite heeft met de deelsommen, is het van belang om hier extra aandacht aan te besteden. Gebeurt dat niet, dan zal uw kind steeds verder achter gaan lopen, want zonder goede basis is het heel moeilijk om de rekenvaardigheden verder te ontwikkelen.

Een goede basis leggen voor rekenen en delen

Smartie kan u op een effectieve manier helpen bij het leggen van een goede basis bij uw kind voor rekenen, en dus ook voor delen. Met de oefenboeken van Smartie geeft u uw kind namelijk net even dat extra zetje om de rekenvaardigheden verder te ontwikkelen. De oefenboeken bevat alle onderwerpen voor rekenen tot en met de groep van uw kind.

U kunt het delen dus vanaf de basis gaan oefenen en zo steeds verder uitbreiden. Zo vergroot uw kind de eigen reken- en deelvaardigheden en kan de kennis hiervan verbreed worden.

Belangrijk voor de toekomst

Door uw kind extra te laten oefenen met rekenen en delen, ontwikkelt uw kind een basis die voor de toekomst van groot belang is. Immers, wanneer uw kind de deelsommen niet goed onder de knie heeft, zullen er ook problemen ontstaan als in de lesstof op school de breuken worden geïntroduceerd.

Als uw kind op die basis verder blijft gaan, is de kans groot dat hij of zij ook op de middelbare school tegen problemen met wiskunde aan gaat lopen. Het is dus van essentieel belang om problemen met rekenen tijdig aan te pakken. Omdat de oefenboeken van Smartie aansluiten bij de lesstof op school, is dit een zeer effectieve manier om uw kind bij het rekenen te ondersteunen.  

Owl Age12 3