Rekenen bij de cito

Rekenen cito

Op de basisschool wordt de kennis van het vak rekenen door middel van Citotoetsen gemeten. De Citotoets rekenen wordt in de bovenbouw twee keer per jaar afgenomen en brengt de rekenvaardigheden van uw kind in beeld. Omdat de Entreetoets in groep 7 en de Centrale Eindtoets in groep 8 van belang zijn voor het bepalen van het schooladvies voor het voortgezet onderwijs, is het aan te raden om uw kind goed op deze toetsen voor te bereiden.

Sommige kinderen hebben namelijk moeite met de vraagstelling in de Citotoetsen en scoren daardoor onder hun niveau. Het kan dan zinvol zijn om voor deze toetsen te trainen met behulp van de oefenboeken van Smartie. 

Rekenen oefenen voor de Citotoets

Door het rekenen voor de Citotoets extra te oefenen met de oefenboeken Rekenen, krijgt uw kind meer ervaring met de manier waarop vragen in de Citotoets worden gesteld. In de oefenboeken van Smartie is de vraagstelling van de rekenopgaven namelijk gelijk aan die in de Citotoetsen. Zo went uw kind aan de manier van vragen en weet uw kind beter wat er wordt verwacht.

Het oefenmateriaal sluit uiteraard ook naadloos aan bij de lesstof die uw kind in de klas leert, zodat u met de oefenboeken uw kind effectief kunt ondersteunen bij het vergroten van de rekenvaardigheden.

Met zelfvertrouwen aan het rekenen bij de cito

Door uw kind met de oefenboeken te laten oefenen voor de Citotoets, slaat uw kind met steeds meer zelfvertrouwen aan het rekenen. Wanneer de kennis en de vaardigheden immers groter worden, gaan de rekenopgaven ook steeds beter en gaat uw kind minder fouten maken en dat geeft vertrouwen.

Daarnaast kan bij kinderen die veel moeite hebben met rekenen, ook langzaamaan steeds meer plezier in het rekenen ontstaan. Ook dat is belangrijk, want uw kind moet op de basisschool dagelijks rekenen. Met meer kennis en zelfvertrouwen, wordt dat een stuk leuker.

Owl Age12 3