Rekenen als kernvak

Rekenen basisschool

Rekenen komt op de basisschool in alle leerjaren terug en de moeilijkheidsgraad bouwt gedurende deze jaren steeds verder op. Vanaf groep 3 wordt er in alle klassen dagelijks gerekend en waar dat voor de één een les is om naar uit te kijken, is dat voor de ander letterlijk en figuurlijk een zware opgave.

Niet ieder kind pakt het rekenen op de basisschool immers even goed op en voor sommige kinderen blijft rekenen gedurende de hele schoolperiode een vak dat veel energie en inzet vraagt. Wanneer uw kind moeite met rekenen heeft, is het aan te raden hier gericht aandacht aan te besteden. Smartie helpt u hier graag bij.

 

Rekenen als kernvak op de basisschool

Rekenen is op de basisschool een kernvak. Dat betekent dat het dagelijks terugkomt en dat uw kind ieder jaar de Citotoetsen rekenen zal moeten maken. In de laatste jaren van de basisschool weegt het rekenniveau dan ook in hoge mate mee voor het schooladvies van uw kind voor de middelbare school. Eenmaal op de middelbare school, zal uw kind bovendien de rekenvaardigheden van de basisschool weer verder uit moeten bouwen.

Een goede basis is dus van groot belang. U kunt uw kind daarbij helpen door veel te oefenen met de oefenboeken en bijlesboeken van Smartie.

Sluit aan bij de behoeften van uw kind

Hoewel een kind dat moeite heeft met rekenen niet zal staan te trappelen om thuis of tijdens bijles extra te moeten rekenen, is het wel degelijk van belang om veel te oefenen. Door extra te oefenen kan uw kind namelijk de eigen rekenkennis vergroten, waardoor niet alleen het rekenniveau stijgt, maar uw kind ook steeds meer plezier in rekenen zal krijgen. Hierdoor ontwikkelt uw kind ook meer vertrouwen in het eigen kunnen en zal uw kind met meer zekerheid aan de Citotoets kunnen deelnemen.

De rekenopgaven in de oefenboeken van Smartie sluiten aan bij de behoeften van uw kind én bij de lesstof op school. Zo kunt u uw kind optimaal voorbereiden op de Citotoets en wordt de rekenles steeds minder een struikelblok.

Owl Age12 3