Reken spelletjes

Reken spelletjes zijn een leuke manier om te leren rekenen of de rekenvaardigheid te verbeteren. Al vanaf groep 3 is het belangrijk dat kinderen rekenen leuk vinden. Als ze het in de onderbouw spelenderwijs leren dan zullen ze ook vanaf groep 5 leuk blijven vinden om sommen op te lossen. Kinderen die moeite hebben met rekenen vinden het vaak saai als er rijtjes sommen moeten worden gemaakt om extra te oefenen. Als er gebruik wordt gemaakt van reken spelletjes dan is de kans dat de leerling er iets van opsteekt een stuk groter.

Een goede rekenvaardigheid is heel belangrijk

Het hoeft vast geen betoog dat goed kunnen rekenen belangrijk is. Dat geldt niet alleen op school maar ook zeker in het leven daarna. Als je niet goed kunt rekenen dan kan dat in het volwassen leven tot problemen leiden. Niet alleen kun je misschien niet de vervolgopleiding gaan doen die je leuk vindt. Ook kun je in het dagelijks leven tegen allerlei problemen aanlopen. Daarom wordt er op de basisschool op toegezien dat de leerlingen vanaf groep 3 goed leren rekenen. De oefenboekjes van Smartie kunnen daar zeker bij helpen. De sommen die de kinderen voorgeschoteld krijgen kun je zien als rekenspelletjes. De kinderen worden volop uitgedaagd om de sommen op te lossen.

Extra hulp bij rekenachterstand

Kinderen die een rekenachterstand hebben, vinden rekenen vaak ook helemaal niet leuk. Ze zien op tegen iedere rekenles op school. Door ze rekenspelletjes voor te schotelen gaan ze het werken met cijfers vaak weer leuk vinden. Dit komt de rekenvaardigheid natuurlijk alleen maar ten goede. Vaak is het zo dat als een kind het principe van sommen eenmaal snapt, ze de sommen foutloos kunnen maken. Dat geldt voor optellen en aftrekken in groep 3 maar ook voor vermenigvuldigen en delen dat in de latere groepen aan de orde komt. Ook als een kind in groep 7 en 8 moet leren rekenen met tijd, geld, maten en gewichten kunnen spelletjes met rekenen helpen om deze vaardigheid goed onder de knie te krijgen.

Smartie helpt om rekenen weer leuk te gaan vinden

Rekenen oefenen met Smartie is dé manier om het oplossen van sommen weer leuk te gaan vinden. De boekjes, afgestemd op elke groep van de basisschool, helpen daar perfect bij. De leerlingen krijgen sommen voorgeschoteld op dezelfde wijze als dat op school gebeurt. Voor de hogere groepen zijn de opgaven afgestemd op de overgangs- en eindtoets die op de basisschool worden afgenomen. De leerlingen herkennen de opgaven, de docent kan aan de hand van de resultaten in het leerlingvolgsysteem een goed beeld krijgen van het niveau van de individuele leerling.

Smartie boekjes met rekenspelletjes bestellen

Wil je je kind of je leerling op een speelse en leuke manier stimuleren met rekenen? Dan zijn de boekjes van Smartie een uitkomst. Je kunt ze eenvoudig online bestellen in de webshop. Scholen kunnen kiezen voor een PDF versie die voor meer leerlingen kan worden gebruikt. Daarnaast is er nog het online platform. Hierop kunnen leerlingen inloggen om op de computer of tablet de reken spelletjes te doen.