Op de basisschool wordt veel gewerkt met zogenaamde redactiesommen. Dit zijn berekeningen die de kinderen moeten maken aan de hand van een tekst met informatie. Dit is uiteraard bedoeld om de leerlingen goed voor te bereiden op een volwassen leven. Als volwassene maak je immers ook geen rijtjes sommen maar moet je aan de hand van een situatie een berekening te kunnen maken. Met redactiesommen wordt gestart in groep 4. In groep 3 kunnen kinderen immers nog niet goed genoeg lezen.

Redactiesommen in de eindtoets

Het is belangrijk dat kinderen goed in staat zijn om redactiesommen op te lossen. Ze maken namelijk ook nadrukkelijk deel uit van de eindtoets in groep 8. Een leerling moet in staat zijn om uit de tekst de juiste informatie te filteren. Vervolgens moet dan ook nog de oplossing van de som worden gegeven. De leerling moet dus zowel goed kunnen lezen als goed kunnen rekenen om de opgaven correct te kunnen maken. De sommen die in de eindtoets aan de orde komen worden door vrijwel alle basisscholen vooraf geoefend met vergelijkbaar materiaal. Dit kan onder andere door Smartie worden geleverd.

Redactiesommen met Smartie

Smartie heeft leuke oefenboekjes voor alle groepen van de basisschool met redactiesommen. De opgaven lijken qua opzet op de manier waarop de kinderen op school les krijgen. En uiteraard zijn ze in dezelfde stijl als de vraagstelling in de eindtoets in groep 8. Het maakt daarbij niet uit met welke eindtoets de school werkt. Zowel Cito als Nio en IEP gebruiken dezelfde basisprincipes als het gaat om het aanbieden van rekensommen aan de kandidaten voor de eindtoets.

Wat als een kind moeite heeft met redactiesommen?

Er zijn kinderen die prima kunnen rekenen. Maar redactiesommen vinden ze moeilijk. Ze zijn minder goed in staat om uit een tekst de juiste informatie te halen om het antwoord op de som te vinden. Daarom is het goed te weten dat de kinderen deze sommen kunnen oefenen met Smartie. Er zijn oefenboekjes voor de groepen 4 tot en met 8 beschikbaar. Als een leerling een achterstand heeft met rekenen dan kan het helpen om extra te oefenen. Soms valt dan ineens het spreekwoordelijke kwartje en maakt de leerling de sommen in de toekomst probleemloos en foutloos. Het oefenen kan ook online via het platform van Smartie. De leerling krijgt via de school toegang en kan ook een app gebruiken op een tablet. Zo kan er ook thuis worden geoefend met rekenen.

Geef een kind de juiste hulp met redactiesommen

Een kind dat moeite heeft met redactiesommen kan met de lesstof van Smartie eenvoudig de benodigde extra kennis vergaren om deze sommen goed te maken. Ouders en scholen kunnen de boekjes eenvoudig online bestellen. Voor scholen is er ook een PDF versie. Die mag voor meerdere leerlingen worden gebruikt. De docent kan de vorderingen van leerlingen eenvoudig in het leerlingvolgsysteem bijhouden. Op die manier is er altijd goed zicht op het niveau van een leerling. Er kan eenvoudig worden beoordeeld of het kind meer ondersteuning nodig heeft.