Redactiesommen groep 8

Redactiesommen groep 8

De redactiesommen in groep 8 zijn voor sommige kinderen een groot struikelblok. Dat komt doordat redactiesommen een beroep doen op zowel reken- als op taalvaardigheden. Uw kind moet dus van meerdere markten thuis zijn en verschillende vaardigheden kunnen combineren om tot een goede uitkomst te komen. Voor sommige kinderen is dat geen enkel probleem, maar anderen hebben hier grote moeite mee.

Gelukkig zijn redactiesommen prima te trainen. U kunt hier als ouders zelf thuis mee aan de slag of uw kind tijdens bijles laten bijspijkeren. In beide gevallen kunnen de oefenboeken en bijlesboeken van Smartie goed van pas komen.

Sommen in verhaalvorm

Als u zelf uw kind wil gaan helpen, moet u natuurlijk wel weten wat redactiesommen eigenlijk zijn. Bij redactiesommen zit de som verwerkt in een verhaal. Het worden dan ook wel verhaaltjessommen genoemd. Waar deze verhaaltjes eerst nog vrij eenvoudig en kort zijn, worden de redactiesommen in groep 8 steeds ingewikkelder. De verhaaltjes worden langer en complexer.

Dat betekent dat uw kind in staat moet zijn om de irrelevante informatie te herkennen en alleen de relevante informatie eruit te halen. Daarvoor is tekstbegrip nodig en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken in een verhaal. Door hiermee veel te oefenen met de materialen van Smartie, kan uw kind hier steeds beter in worden.

Veel vaardigheden tegelijk

De oefenboeken en bijlesboeken van Smartie maken het mogelijk om zelf thuis met uw kind de redactiesommen van groep 8 extra te oefenen. Hierdoor wordt het combineren van de verschillende vaardigheden die uw kind moet inzetten steeds makkelijker. Uw kind zal sneller de som in het verhaaltje gaan herkennen.

In de boeken bouwt de moeilijkheidsgraad langzaam op, zodat uw kind zijn of haar vaardigheden stapsgewijs kan uitbouwen. Ook traint uw kind meteen voor het maken van de Citotoets, omdat de vraagstelling van de opgaven hetzelfde is. Zo geeft u uw kind de optimale ondersteuning bij het oefenen met redactiesommen.

Owl Age12 3