Redactiesommen groep 6

In groep 6 gaat het leren rekenen natuurlijk volop door. Kinderen gaan aan de slag met delen zodat ze alle 4 basisbewerkingen met cijfers nu onder de knie krijgen. Net zoals bij optellen, aftrekken en vermenigvuldigen kan het zijn dat een kind het delen niet oppikt. Hoe simpel het ook lijkt, als de basis niet wordt gesnapt is het knap lastig om sommen te begrijpen. Met behulp van redactiesommen in groep 6 leren de leerlingen eigenlijk spelenderwijs hoe ze moeten delen. Door de tekst goed te lezen en te begrijpen wordt de oplossing feitelijk aangedragen. Op deze manier worden zowel de rekenvaardigheid als de leesvaardigheid getraind.

Waarom redactiesommen in groep 6?

Ouders en grootouders van de kinderen die vandaag op de basisschool zitten hebben misschien nog rijtjes sommen geleerd. Tafels opdreunen werd erin geramd. En ja, daar heb je op latere leeftijd best wat aan. Maar in de praktijk hoef je natuurlijk geen rijtjes sommen te maken of tafels uit je hoofd te kennen. In de praktijk zijn er situaties waarbij je iets moet kunnen uitrekenen. Hoeveel een kilo appels kost. Hoeveel iedereen betaalt als de rekening van een etentje wordt gesplit. Of hoeveel brandstof er nodig is om van A naar B te rijden met de auto. Zowel thuis als op het werk komen dit soort berekeningen regelmatig voor.

Oefenen met redactiesommen groep 6

Wanneer een leerling in je klas of je eigen zoon of dochter moeite heeft met redactiesommen in groep 6 dan is het belangrijk hier extra mee te oefenen. Smartie biedt daarvoor handig lesmateriaal. De manier waarop de sommen worden gepresenteerd is hetzelfde als op school. De opgaven sluiten dan ook prima aan bij toetsen van Cito, IEP en Nio. De leerling kan thuis of op school extra oefenen met de rekenopdrachten om het rekenniveau op het gewenste niveau te krijgen.

Een goede voorbereiding voor groep 7 en 8

Redactiesommen in groep 6 zijn de laatste voorbereiding op de manier waarop er in de groepen 7 en 8 wordt gerekend. De laatste twee jaar van de basisschool leren kinderen steeds meer om het rekenen praktisch toe te passen. Geen sommen meer in rijtjes, maar uitsluitend situaties waarvoor een berekening moet worden gemaakt. Daarom is het extra belangrijk dat de leerlingen goed overweg kunnen met het oplossen van redactiesommen. Dit wordt natuurlijk ook in de klas gedaan tijdens de reguliere rekenles. Extra oefenen kan voor sommige kinderen wenselijk zijn. In beide gevallen kunnen de lesboeken van Smartie prima van pas komen.

Bestel de Smartie Redactiesommen groep 6 boekjes

De Redactiesommen groep 6 boekjes van Smartie kun je online bestellen. Dat kan als ouder om thuis met je kind te oefenen. Maar uiteraard kunnen ook basisscholen het materiaal bestellen. Dit kan ook als PDF, met de mogelijkheid om meer leerlingen de sommen aan te bieden. En dan is er nog het online platform van Smartie. Leerlingen kunnen hierop inloggen via een app. Ze kunnen dan op een tablet of computer de sommen maken om hun rekenvaardigheid te trainen.