Redactiesommen groep 5

In groep 5 krijgen de kinderen rekenopgaven die weer een stapje moeilijker zijn dan in het vorige leerjaar. Delen wordt toegevoegd aan de vaardigheden. Nu heeft het kind alle basisvaardigheden die met getallen te maken hebben gehad. De sommen worden complexer, maar in groep 5 gaat het meestal nog om sommen die slechts één van de basisvaardigheden vragen. Maar ook dat moet een kind goed beheersen. Met wat het in groep 5 leert kan het kind immers weer verder in de volgende groepen. Redactiesommen in groep 5 stimuleren de leerling om goed te lezen wat er staat en vervolgens de gevraagde berekening te maken.

Combinatie van lees- en rekenvaardigheid

Redactiesommen in groep 5 zijn een combinatie van goed kunnen lezen en goed kunnen rekenen. Het kind wordt gestimuleerd om goed te lezen wat er staat. Alleen dan kan de som immers goed worden opgelost. Daarnaast moet de leerling weten welke informatie relevant is om de som op te lossen. Dat geldt immers niet voor alles wat in de redactiesom staat. Als er wordt benoemd dat de zon schijnt of dat het koud is dan is dat vaak niet van belang. Op deze manier leert een kind spelenderwijs dat ook later in teksten die het onder ogen krijgt niet alle informatie van cruciaal belang is.

Extra oefenen met redactiesommen

Als de kinderen in groep 5 ook met delen aan de slag gaan dan kan dat ervoor zorgen dat kinderen een beetje het spoor bijster raken. Het kan soms net even te veel worden. Als blijkt dat een kind een rekenachterstand op dreigt te lopen dan is het natuurlijk belangrijk om snel in te grijpen. Met de lesboekjes van Smartie kan het kind extra oefenen met redactiesommen groep 5. De sommen zijn uiteraard op het gewenste niveau. De vragen worden op dezelfde manier gesteld als dat dat in de klas gebeurt. De leerling kan op school maar ook thuis oefenen met de rekensommen. Vaak komt er vanzelf een moment waarop hij de sommen ineens snapt. Dan gaat het maken van taken en proefwerken natuurlijk ook meteen een stuk beter. Hierdoor krijgt de leerling vanzelf ook weer meer plezier in rekenen.

Waarom redactiesommen in groep 5?

Het nut van redactiesommen in groep 5 laat zich raden. In het latere leven, zeker in een baan of in het dagelijks leven, zal een kind te maken krijgen met berekeningen die niet als een rijtje sommen op papier staan. Hij moet leren rekenen met geld en met tijd in de praktijk. Of bij een technisch beroep ingewikkelde berekeningen kunnen maken naar aanleiding van aangeleverde informatie. Daarom wordt er al op de basisschool geoefend met berekeningen die zijn verwerkt in een tekst. Door de juiste informatie daar uit te halen en vervolgens de som op te lossen komt de leerling tot het juiste antwoord. Dat sluit nadrukkelijk aan op de praktijk.

Oefenen met Smartie kan ook thuis

Niet alleen scholen maar ook ouders kunnen de boekjes van Smartie aanschaffen. Hiermee kan thuis worden geoefend. Ze zijn er voor elk niveau van de basisschool. Het boek Redactiesommen groep 5 behandelt dit soort rekenopgaven op het niveau van dit leerjaar. Door thuis extra te oefenen zullen de prestaties van de leerling zeker verbeteren. De leraar kan het niveau dat met behulp van Smartie wordt bereikt eenvoudig bijhouden in het leerlingvolgsysteem. Zo kan aan het eind van het jaar goed en objectief worden beoordeeld of de leerling kan doorstromen naar groep 6.