Redactiesommen groep 4

In groep 4 maken kinderen voor het eerst kennis met redactiesommen. Ze kunnen dan goed genoeg lezen om eenvoudige opgaven te kunnen maken. Daarbij komen zowel optellen als aftrekken aan bod. En later ook vermenigvuldigen, want met deze vaardigheid gaan kinderen in dit schooljaar ook aan de slag. Ook voor vermenigvuldigen geldt dat er geen tafels meer worden opgezegd zoals vroeger. Kinderen leren op een moderne manier vermenigvuldigen en daarvoor worden ook sommen met tekst gebruikt. Uiteraard is de woordkeuze eenvoudig en passend bij leerlingen van het niveau van het 4e leerjaar van de basisschool.

Een goede basis voor de rekenvaardigheid

Kinderen moeten beschikken over een goede rekenvaardigheid. Die hebben ze hard nodig als ze na de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan. Bij alle exacte vakken komt uiteraard rekenen aan bod. En uiteraard zijn er slimme rekenmachines. Maar die moeten wel de juiste informatie krijgen om een ingewikkelde berekening te kunnen maken. En die informatie moet toch echt van de leerling komen. Als de rekenvaardigheid onvoldoende is dan zal een kind stranden op de rekenvakken op de middelbare school. Daarom is het belangrijk dat al vanaf groep 4 het werken met redactiesommen goed wordt geoefend.

Thuis extra aan de slag met redactiesommen groep 4

De leerkracht op school heeft soms niet voldoende tijd om leerlingen te helpen die extra begeleiding nodig hebben. Daarom kan er ook thuis worden geoefend met redactiesommen groep 4. Dat kan met de oefenboekjes van Smartie. De sommen die het kind voorgeschoteld krijgt zijn op dezelfde manier opgesteld als de leerstof op school. Met extra training krijgt de leerling net dat beetje extra hulp om de sommen beter te begrijpen. Met deze kennis kan het kind in de bovenbouw van de basisschool verder werken aan een goed ontwikkelde rekenvaardigheid.

Voorbereiden op toetsen

In groep 4 wordt er meestal alleen een toets aan het einde van het jaar gedaan als er twijfels zijn of de leerling naar groep 5 kan. Maar als een toets aan de orde is dan is het natuurlijk belangrijk dat het kind hier goed voorbereid en met voldoende zelfvertrouwen aan begint. De vragen die in een toets worden gesteld komen ook terug in de oefeningen die Smartie aanbiedt om kinderen extra te laten oefenen. Als het kind de toets maakt zal het de manier van vraagstelling dus herkennen. Dit maakt het al een stuk makkelijker om de opgaven goed te maken. Op die manier ontstaat er een eerlijk en objectief beeld van het niveau van de leerling.

Smartie oefenboekjes en online platform

De oefenboekjes van Smartie kunnen direct online besteld worden in de shop op de website. Scholen kunnen ook kiezen voor een PDF versie. Deze kan voor meerdere leerlingen worden gebruikt, Daarnaast is er het online platform. Kinderen kunnen inloggen via de app en in hun eigen tempo oefeningen maken. Niet alleen met redactiesommen maar ook andere rekenopdrachten. Daarnaast kan er met taal en grammatica worden geoefend. Op die manier kan ieder kind worden geholpen om een acceptabel rekenniveau te bereiken en door te stromen naar het volgende leerjaar op de basisschool.