Redactiesommen

Bij het vak rekenen op de basisschool krijgt uw kind te maken met redactiesommen. Dit zijn rekenopgaven waarbij de som in een verhaaltje verwerkt is. Redactiesommen worden daarom ook wel verhaaltjessommen genoemd. De bedoeling is dat uw kind uit een verhaaltje zelf de som filtert. Daarbij is het nodig dat uw kind begrijpt dat er in het verhaaltje zowel relevante als irrelevante informatie kan staan.

In het begin zijn de verhaaltjes nog kort en eenvoudig, maar naarmate uw kind verder komt worden de verhaaltjes steeds complexer. Het gaat er dan dus niet alleen om dat uw kind de juiste rekenvaardigheden heeft om de som uit te rekenen, maar ook dat hij of zij weet hoe de juiste som uit het verhaal kan worden gehaald.

Rekenvaardigheden en tekstbegrip

Bij redactiesommen zijn dus niet alleen de rekenvaardigheden van belang, maar heeft uw kind ook een bepaalde mate van tekstbegrip nodig. Uw kind moet namelijk in staat zijn om de kern van het verhaal te kunnen onderscheiden van de minder belangrijke informatie. Voor sommige kinderen is dit gesneden koek, maar er zijn ook kinderen die veel moeite hebben met redactiesommen.

Als uw kind deze manier van rekenen lastig vindt, is het aan te raden om hier thuis of tijdens bijles mee te oefenen. Door veel te oefenen kan uw kind namelijk meer inzicht krijgen in deze sommen.

Redactiesommen in de oefenboeken

In de oefenboeken en bijlesboeken van Smartie kan uw kind oefenen met alle onderwerpen van rekenen, dus ook de redactiesommen. De vraagstelling van de opgaven in deze boeken is bovendien gelijk aan die op de Citotoetsen, zodat uw kind hier ook aan went.

Hij of zij krijgt op deze manier steeds meer handigheid in het filteren van de juiste informatie en is daardoor steeds beter in staat om de juiste som uit het verhaal te halen. Met de oefenboeken van Smartie kunt u uw kind dan ook optimaal ondersteunen bij het ontwikkelen van de rekenvaardigheden.

Owl Age12 3