Procenten

Hoe kunt u zelf procenten berekenen?

Heeft u moeite met het berekenen van procenten in uw dagelijkse werk of uw privé leven? Dan is dit het artikel dat u moet lezen om te leren hoe u zelf procenten kunt berekenen. In dit artikel gaan we dieper in op onderwerpen zoals wat procenten precies zijn, hoe u verschillende soorten procenten kunt berekenen en enkele veelgestelde vragen.

Wat zijn procenten precies?

Procenten zijn een maatstaf waarmee wordt aangeduid hoeveel van iets er in verhouding is tot het geheel. Als iets honderd procent waard is, betekent dit dat het volledig is voltooid. Bij het berekenen van procenten stellen we een verhouding op tussen twee getallen.

Voorbeeld: Als je 5 van 10 getallen hebt, is je verhouding 5/10.

Hoe kunnen we procenten berekenen?

Het berekenen van procenten is een eenvoudige maar effectieve manier om kolommen en rijen van getallen te analyseren en te vergelijken. Er zijn verschillende manieren om procenten te berekenen, afhankelijk van wat je precies wilt weten.

Deelprocenten of ‘delen per honderd

Deelprocenten worden meestal gebruikt om te bepalen wat een bepaald deel is van het geheel. Het is een manier om een dele van het totaal te vermenigvuldigen met 100.

Voorbeeld: Als je 5 van 10 getallen hebt, is je verhouding 5/10. Als je deze verhouding vermenigvuldigt met 100, krijg je de procentuele verdeling van de getallen: 5/10 = 50%.

Relatieve procenten

Relatieve procenten worden meestal gebruikt om een verandering tussen twee getallen of tweemaal dezelfde waarde te beoordelen. Het is een manier om de verandering in procenten te bepalen.

Voorbeeld: Als je oude salaris $1000 was en je nieuwe salaris $1500, dan is de procentuele verandering + 50%.

Verhoudingsprocenten

Verhoudingsprocenten worden meestal gebruikt om de verhouding tussen twee getallen te bepalen. Het is een manier om procenten te berekenen door deelprocenten te vermenigvuldigen met een getal dat lager dan 100 is.

Voorbeeld: Als je 5 van 10 getallen hebt, is je verhouding 5/10. Als je deze verhouding vermenigvuldigt met 2, krijg je de verhoudingsprocenten: 5/10 = 2 x 50 = 100%.

Hoe kunt u zelf procenten berekenen?

U kunt procenten zelf berekenen door de volgende stappen te volgen.

Stap 1: Bepaal het aantal

Bepaal eerst hoeveel procent precies van iets is. Dit kan het deel of totaal zijn van het geheel.

Stap 2: Bepaal de verhouding

Bepaal de verhouding tussen het getal dat u wilt weten en het geheel. Om de procentuele verdeling te berekenen, moet u de verhouding vermenigvuldigen met 100.

Stap 3: Bereken de procentuele verdeling

Vermenigvuldig de verhouding met 100 om de procentuele verdeling te berekenen. Als u de procentuele verandering wilt berekenen, moet u de verschil berekenen tussen twee waarden en dit vermenigvuldigen met 100.

Stap 4: Bepaal de verhoudingsprocenten

Als u de verhoudingsprocenten wilt berekenen, moet u de procentuele verhouding vermenigvuldigen met een getal dat lager is dan 100.

Verschillende soorten procenten

Er zijn verschillende soorten procenten, afhangend van wat we precies willen weten.

Absolute procenten

Absolute procenten worden meestal gebruikt om het totaal van iets te berekenen. Het is een manier om de waarde te vermenigvuldigen met een factor en vervolgens te vermenigvuldigen met 100.

Voorbeeld: Als je $200 hebt en je wilt $200 verdubbelen, is het absolute percentage 200 x 2 = 400, 200 x 100 = 20.000%.

Differens procenten

Differens procenten worden meestal gebruikt om verschillen tussen twee waarden of meerdere waarden te vergelijken.

Voorbeeld: Als je albumverkoop in een bepaalde week $200 was en in de volgende week $250, dan is het differens percentage +25%.

Conclusie

Procenten zijn een zeer nuttige methode om kolommen en rijen met getallen te analyseren en te vergelijken. Door deze verschillende type procenten te begrijpen, kunt u precies uitrekenen wat een bepaald deel, verhouding of verschil is ten opzichte van het geheel.

Veelgestelde vragen

1. Wat is de gemakkelijkste manier om procenten te berekenen?

De gemakkelijkste manier om procenten te berekenen is met de “delen per honderd”-methode. Als je de verhouding tussen twee getallen vermenigvuldigt met 100, krijg je de procentuele verdeling van de getallen.

2. Hoe bereken je de relatieve procenten?

Relatieve procenten worden gebruikt om de verandering tussen twee waarden te bepalen. Om relatieve procenten te berekenen, moet je het verschil tussen de waarden vermenigvuldigen met 100.

3. Hoe bereken je absolute procenten?

Absolute procenten worden meestal gebruikt om het totaal van iets te berekenen. Als je de waarde wilt vermenigvuldigen met een factor en vervolgens met 100, gebruik dan absolute procenten.

4. Wat is het verschil tussen deelprocenten en verhoudingsprocenten?

Deelprocenten worden gebruikt om een bepaald deel van het geheel te bepalen. Verhoudingsprocenten worden gebruikt om procenten te berekenen door deelprocenten te vermenigvuldigen met een getal dat lager dan 100 is.

5. Wat is het verschil tussen absolute procenten en relatieve procenten?

Absolute procenten worden meestal gebruikt om het totaal van iets te berekenen. Relatieve procenten worden meestal gebruikt om een verandering tussen twee waarden te bepalen.