Wat is de Piramide?

De Piramide is een vaak voorkomende term in organisaties waar een professionele structuur nodig is. Dit concept is bijna overal ter wereld gangbaar. De Piramide illustreert hoe verschillende niveaus acties en bevoegdheden gericht op het bereiken van doelen binnen een bedrijf organiseren. In de meeste organisaties bestaat de Piramide uit een aantal lagen, van onderste naar boven: personeel, middenmanagement, topmanagement en algemeen directeur.

Geschiedenis van de Piramide

De Piramide is gebaseerd op een hiërarchische structuur die al in de oudheid werd gebruikt. De Egyptenaren gebruikten hiërarchische structuren om hun complexe economie te besturen. Piramides gebruikten ze ook als symbool van het feodale systeem. In de Renaissance kwam de Piramide structurering voor het eerst tot leven. Koning en bazen aan de top wilden de bedrijven organiseren door gebruik te maken van de Piramide.

Waarom wordt de Piramide gebruikt?

De Piramide heeft een aantal duidelijke voordelen in organisaties. Ten eerste geeft het een duidelijk overzicht over de structuur en de middelen die nodig zijn om een bedrijf te laten draaien. Elke leidinggevende heeft een duidelijk taakgebied waarop hij of zij verantwoordelijkheid draagt. Ook worden er binnen een Piramide organisatiewijze doelen, regels en procedure vastgelegd. Dit maakt het voor de betrokkenen eenvoudig om de gespecificeerde doelen te bereiken.

Hoe werkt de Piramide?

De Piramide begint van bovenaan met de grote mogul, de algemeen directeur. Deze persoon is verantwoordelijk voor het formuleren van de visie en het vaststellen van strategieën om de bedrijfsobjectieven te realiseren. Hieronder zit de topmanagementlaag waarbij leidinggevenden als directie, afdelingshoofden en stafverantwoordelijken worden gedetacheerd.

Middenmanagement

Middenmanagement is belast met het verwerken van de beleidsrichtlijnen uit de toporganisatie en het uitvoeren van strategische plannen. Teamleiders en coördinatoren houden zich bezig met de vele details en de dagelijkse uitvoering van het beleid.

Personeel

De onderste laag van de Piramide bestaat uit het personeel, of het nu gaat om professionals of vakmensen. Deze laag besteedt de meeste tijd aan dagelijkse executie. Hun verantwoordelijkheid ligt in de uitvoering van de ofwel door het middenmanagement of de top toegezegde taken uitmaken.

Voordelen van het gebruik van de Piramide

Hieronder volgen enkele voordelen van het gebruik van de Piramide in organisaties:

Klare Taakverdeling

De kern van de Piramide is het duidelijk stellen van taken en verantwoordelijkheden. Elke laag in de Piramide heeft een duidelijk afgebakend taakgebied. Hierdoor worden verwarring en chaos vermeden omdat iedereen een duidelijk taakgebied heeft.

Effectievere Communicatie

De communicatie in een Piramide organisatiewijze is effectief omdat de structuur die specifieke kanalen voor communicatie duidelijk vaststelt. Topmanagers kunnen bijvoorbeeld korte informatie uitwisselen met middenmanagers die deze informatie doorgeeft aan lagere laag managers. Met deze structurerende benadering, kan elke laag de informatie binnen korte tijd ontvangen met minimale communicatiefouten.

Verbetering van Productiviteit

Met een Piramide organisatiestructuur wordt het voor elke bedrijfseenheid eenvoudiger om oog te houden voor de productiviteit. Leidinggevenden kunnen de lagere laag managers gemakkelijk verantwoordelijk stellen voor hun deel van het werk en de productiviteit ervan bijhouden. Door deze korte verantwoordingslijn verbetert de productiviteit van een bedrijf.

Nadelen van het gebruik van de Piramide

Hoewel de Piramide organisatiewijze veel voordelen heeft, hebben bedrijven ook nadelen ervaren met dit organisatiemodel:

Gestreste Werknemers

Het grote probleem bij piramidestructuren is dat werknemers het gevoel krijgen dat ze minder waardachtig worden behandeld in een systeem met een verdeling van superieuren en ondergeschikten. Financieel inventief is een ander grote nadeel waar bedrijven bij de piramidestructuur mee kampen.

Inconsistentie

Inconsistentie is iets dat vrij gemakkelijk opduikt bij het gebruik van Piramide organisatiestructuren. Er is bijvoorbeeld een probleem met coördinatie en plannen. In geen enkel element van de organisatie kan deze met zekerheid worden verwacht.

Gemakkelijk Assimilatie

Een ander groot nadeel van de Piramide organisatiewijze is dat het tot assimilatie leidt als het wordt gebruikt in een bedrijf. Assimilatie houdt in dat leidinggevenden de regels opleggen aan hun werknemers zonder rekening te houden met de achtergronden en individuele behoeften van deze werknemers.

Conclusie

De Piramide organisatie is een veel voorkomend organisatiemodel, vooral in bedrijven. Het voordeel van het gebruik ervan is dat doelen, regels en procedures voor alle niveaus vast te stellen. Maar zoals elk organisatideel heeft de Piramide ook nadelen zoals gestreste werknemers, inconsistentie en gemakkelijke assimilatie. Ondanks de nadelen biedt de Piramide een kans voor bedrijven om betere prestaties te behalen vanwege de heldere taakverdeling, de effectieve communicatie en een verbetering van productiviteit.

FAQ

Waarom wordt de Piramide gebruikt?

De Piramide heeft een aantal voordelen in organisaties, zoals een heldere taakverdeling, effectievere communicatie en een verbetering van productiviteit.

Hoe is de Piramide gebruikt in de oudheid?

De Egyptenaren gebruikten een hiërarchische structuur om hun complexe economie te besturen. Ze gebruikten ook Piramides als symbool van het feodale systeem.

Wat wordt er bedoeld met assimilatie in een Piramide organisatiewijze?

Assimilatie houdt in dat leidinggevenden de regels opleggen aan hun werknemers zonder rekening te houden met de achtergronden en individuele behoeften van deze werknemers.

Waarom wordt de Piramide voornamelijk gebruikt in bedrijven?

Bedrijven gebruiken de Piramide omdat het een duidelijk overzicht geeft over de structuur en middelen die nodig zijn om een bedrijf te laten draaien.

Wat zijn de grootste nadelen van het gebruik van de Piramide?

Het grote probleem bij piramidestructuren is dat werknemers het gevoel krijgen dat ze minder waardachtig worden behandeld in een systeem met een verdeling van superieuren en ondergeschikten. Financieel inventief is een ander grote nadeel waar bedrijven bij de piramidestructuur mee kampen.