Palestina

Palestina in de Voorhoede van Gevechten Taht al Decennia Duren

Het land dat we kennen als Palestina staat al langer bekend om de bloedige conflicten die er plaatsvinden. In dit artikel zullen we de situatie in Palestina verder verkennen en ons bezighouden met de economie, de cultuur, de ontstaansgeschiedenis en de conflicten die er plaatsvinden. We zullen ontdekken hoe een eeuwig conflict, dat al decennia geleden begon, de bevolking in het heden heeft verbitterd. We zullen ook kijken naar de nationaliteit van Palestina, de politieke partijen en de geografie. Aan het einde van dit artikel krijgt u ook een set van vijf FAQ’s die u antwoord geven op veelgestelde vragen over Palestina.

Geschiedenis van Palestina

De geschiedenis van Palestina gaat terug naar de tijd voordat het Voor-Beeldig Land werd veroverd door Israël in 1967. Het land is traditioneel gezien in twee delen verdeeld geweest, het huidige Israël en de Gazastrook in het zuidwesten. Het noorden was eeuwenlang bezet door het Ottomaanse rijk en later door de Britten, die in 1917 hun controle overdroegen aan de staat Israël.

Naam Palestina

De naam “Palestina” werd gegeven door de Romeinse keizer Hadrianus, die de naam gaf aan het oude Hebreeuwse provincie gebied, zodat het de naam Palestina kreeg. De naam komt van het oude Hebreeuwse woord voor Filistijnen.

Politieke Partijen

De twee belangrijkste politieke partijen in Palestina zijn de Palestijnse Autoriteit (PA) en Hamas. De PA is de gewestelijke regering van Palestina, met president Mahmoud Abbas aan het hoofd. Hamas is een islamitische groepering die de leiding heeft over de Gazastrook in het zuiden van Palestina.

Geografie

Palestina is gelegen in het Midden-Oosten. De Gazastrook ligt ten westen van Israël en wordt begrensd door de Mediterrane Zee in het westen, de Jordaan in het oosten en Egypte in het zuiden. In het noorden ligt Israël, waar de Westoever en het meer Tiberias ook tot het land behoren.

Bevolkingssamenstelling

De bevolking van Palestina bestaat voornamelijk uit Palestijnen (ruim 70%) en Joden (ruim 20%). De resterende 10% wordt gevormd door andere etnische groepen, zoals de Turken, Armeniërs, Druzen en bedoeïenen.

Economie

De economie van Palestina is gebaseerd op de landbouw, die nog steeds een groot deel van de bevolking ten goede komt. Veel Palestijnen werken ook in de afzetmarkten, zoals toerisme en oliewinning. Hoewel de economie in het laatste decennium is gegroeid, is de werkloosheid nogal hoog, vooral onder jongeren.

Tolerantie

Palestina is redelijk tolerant tegenover andere religies en geloven. De islam is de meest voorkomende godsdienst, gevolgd door christendom en jodendom. Er is ook een aantal mensen dat atheïstisch en niet-confessioneel is. Ondanks een groot verschil in religieuze richtingen, worden mensen in Palestina vrijwel nooit gediscrimineerd vanwege hun geloofsovertuiging.

Cultuur

De cultuur van Palestina is een mengeling van Arabische, Afrikaanse, Turkse, Mesopotamische en Europese invloeden. De landbouw en veeteelt spelen een belangrijke rol in de cultuur, net zoals muziek en poëzie. Palestijnen hebben een lange geschiedenis van verhalenvertelling, met vele volksverhalen en legendes.

Conflicten

Palestina heeft een lange geschiedenis van conflicten en oorlogen met Israël. De meest recente, en het meest opmerkelijke, conflict was de recente oorlog tussen de Israëlische en Palestijnse troepen in 2014.

Vredesverdragen

In 1973 werd het Egyptisch-Israëlische vredesverdrag gesloten, waarin werd overeengekomen dat Israël de Gazastrook zou teruggeven aan Egypte. Sindsdien zijn er verschillende andere pogingen gedaan om een vredesverdrag tussen Israël en Palestina te sluiten, maar deze hebben tot dusver nog niet tot resultaat geleid.

Internationale Betrekkingen

Er zijn een aantal landen die Palestina erkennen als een onafhankelijke staat, onder andere China, Rusland, Frankrijk, India en Mexico. Er zijn ook veel internationale organisaties die Palestina erkennen als een onafhankelijke staat, waaronder de Arabische Liga, de Verenigde Naties en de Europese Unie.

Grensgeschillen

Hoewel Israël de Westoever, inclusief de stad Jeruzalem, veroverde in 1967, wordt het nog steeds geclaimd door Palestina. De twee partijen zijn nog steeds niet in staat om overeenstemming te bereiken over wat de preciese grenzen zouden moeten zijn.

Verenigde Naties

In 1947 was de VN een van de eerste internationale organisaties die erkenden dat Palestina een onafhankelijke staat zou zijn, maar door de veroveringen van Israël in 1967 is dit nooit gebeurd. In 2012 werd Palestina erkend als een niet-lidstaat door de VN.

Conclusie

In dit artikel hebben we een kijkje genomen in het leven van Palestina. We hebben gezien hoe oorlog en conflicten de landen al duizenden jaren hebben verdeeld. We hebben ook gezien hoe ze proberen om te worden erkend en gelijke rechten te krijgen, maar dat nog steeds geen einde lijkt te komen aan het conflict. De toekomst van Palestina is moeilijk te voorspellen, maar er is hoop dat de toekomstige generaties deze ellende zullen kunnen overwinnen.

FAQ’s

Vraag 1: Wie is de president van Palestina?

De president van Palestina is Mahmoud Abbas.

Vraag 2: Wordt de bevolking van Palestina gediscrimineerd vanwege hun geloof?

Nee, er is een redelijke tolerantie tegenover andere religies en geloven in Palestina.

Vraag 3: Is Palestina nu een onafhankelijke staat?

Nee, Palestina is nog steeds niet onafhankelijk, maar heeft wel de status van een niet-lidstaat bij de Verenigde Naties.

Vraag 4: Welke landen erkennen Palestina als een onafhankelijke staat?

Er zijn een aantal landen die Palestina erkennen als een onafhankelijke staat, waaronder China, Rusland, Frankrijk, India en Mexico.

Vraag 5: Wat is de meest voorkomende religie in Palestina?

De islam is de meest voorkomende godsdienst in Palestina.