Online rekenmachine

Kinderen moeten op de basisschool leren om een som uit het hoofd op te lossen. In groep 3 wordt daarmee gestart met optellen en aftrekken. In groep 4 komt daar vermenigvuldigen bij en in groep 5 delen. In de laatste drie jaren van de basisschool worden de sommen lastiger en wordt er ook steeds meer gewerkt met redactiesommen. Dit zijn sommen die worden gepresenteerd als een tekst. De leerling moet de informatie uit de tekst filteren die nodig is om het antwoord van de som te vinden. Uiteindelijk worden berekeningen complexer. Dan is het gebruik van een online rekenmachine toegestaan. Want ook daar moeten kinderen mee leren omgaan.

Mag een kind een online rekenmachine gebruiken?

Veel docenten, vooral die ‘van de oude stempel’ zijn voorstander van hoofdrekenen. En natuurlijk moeten leerlingen leren hoe ze zonder hulp een som kunnen oplossen. Dat kan door hoofdrekenen of door de som op papier uit te rekenen. Deze vaardigheid is essentieel. Er is immers niet altijd een rekenmachine voorhanden. Als er dan iets moet worden uitgerekend dan moeten de hersenen daar even voor kraken. En ook tijdens toetsen op de basisschool en proefwerken, tentamens en examens bij vervolgopleidingen mag vaak geen rekenmachine worden gebruikt. Dit is pas aan de orde in de bovenbouw van de middelbare school en in het Mbo, Hbo en WO. Maar dan gaat het inmiddels om complexe berekeningen die niet meer te doen zijn uit het blote hoofd.

De rekenvaardigheid oefenen

Het is zeker niet de bedoeling dat een basisschoolleerling voor elke rekensom de rekenmachine erbij pakt. Daarom wordt er vaak gewerkt met redactiesommen. Die dwingen de leerling om zelf na te denken. Uit de tekst van de som moet immers de informatie worden gehaald die nodig is om het antwoord op de berekening te vinden. Daar helpt een online rekenmachine niet bij. DIER is alleen handig als de uiteindelijke som moet worden opgelost. Maar het is natuurlijk de bedoeling dat het kind dit uit het hoofd of op een kladblaadje uitrekent.

Smartie helpt met de rekenvaardigheid

Kinderen die moeite hebben met rekenen hebben geen baat bij alleen een online rekenmachine. Ze moeten zelf goed leren rekenen. Daar kan Smartie bij helpen. Vanaf groep 3 tot en met groep 8 is er lesmateriaal beschikbaar voor leerlingen met een rekenachterstand. De aangeboden rekenopdrachten worden gepresenteerd op dezelfde manier als op school. De lesstof sluit daarmee ook aan bij de opdrachten die voor toetsen worden gebruikt zoals de Cito, IEP en Nio toets. Veel scholen maken namelijk gebruik van tussentijdse toetsing en nemen dus niet alleen een eindtoets af in groep 8. Op die manier kan aan leerlingen met een achterstand tijdig ondersteuning worden aangeboden.

Online oefenen met Smartie

Smartie heeft sinds 2022 ook een modern online platform waar leerlingen kunnen oefenen met rekenen. Ook het gebruik van een online rekenmachine kan hier worden getraind. De leerling kan daarmee oefenen en ontdekken hoe dit hulpmiddel werkt. De rekenmachine geeft immers alleen een juiste uitkomst als de leerling de som op de correcte manier invoert. Vooral bij complexe berekeningen met meerdere rekenmethoden en haakjes is dat heel belangrijk. Scholen kunnen hun leerlingen aanmelden voor het platform. Zij kunnen via een app inloggen. Dit kan uiteraard ook thuis via de app op een tablet.