Online luisteren

Goed luisteren naar een tekst en daar vervolgens vragen over beantwoorden is belangrijk voor de toekomst. Het is immers de voorloper van wat je later op je werk ook moet doen. Een tekst lezen en de opdracht uitvoeren. Daarom kunnen kinderen via Smartie online luisteren oefenen. Het stimuleert hun concentratie. Ze moeten immers goed opletten om geen belangrijke details te missen. Deze aanvulling op begrijpend lezen zorgt ook voor een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs, een studie en later een baan.

Luisteren oefenen vanaf groep 3

Ook jonge kinderen moeten al leren te luisteren. Dat wordt natuurlijk ook opgepakt door de leerkracht. Die moet ervoor zorgen dat kinderen stil zijn en luisteren op het moment dat er wat uitgelegd wordt. Kinderen leren in deze groep pas echt lezen dus zijn er natuurlijk nog geen luistertoetsen aan de orde. Dat komt een klein beetje aan de orde in groep 4 maar is vooral bedoeld voor kinderen in de bovenbouw van de basisschool.

Online luisteren trainen is belangrijk

Het is belangrijk dat kinderen leren dat ze aan de hand van een tekst die ze te horen krijgen vragen moeten beantwoorden. Even teruglezen of luisteren is er niet bij, dus de leerling moet zich direct concentreren en zaken onthouden. Op de middelbare school worden luistertoetsen niet alleen voor het vak Nederlands afgenomen, maar ook voor de vreemde talen. Engels is in veel gevallen een verplicht examenvak en dus niet te omzeilen. Als de leerling op de basisschool al vertrouwd is met online luisteren zal hij daar op de middelbare school zeker voordeel van hebben.

Online luisteren voor rekenen

Online luisteren kan ook voor rekenen worden toegepast. Redactiesommen kunnen immers ook audiovisueel worden gepresenteerd. Het is dan zaak voor de leerling om de informatie uit de soms die relevant is te noteren zodat er aan de hand van die aantekeningen later een berekening kan worden gemaakt. Ook deze vaardigheid kan tijdens het volwassen leven prima van pas komen en moet dus al op de basisschool worden geoefend.

Oefenen met luisteren met Smartie

Smartie heeft naast de boekjes met oefenlessen voor rekenen en taal ook een online platform. Hier kunnen leerlingen in het basisonderwijs inloggen om oefeningen te doen om hun vaardigheid met luisteren te verbeteren. Kinderen kunnen de training zowel op school als thuis doen als ze daar de beschikking hebben over een computer of tablet. De leraar kan de vorderingen van de leerlingen bijhouden in het leerlingenvolgsysteem (LVS). Op die manier kan er ook tijdig extra bijles worden ingezet als blijkt dat de leerling een achterstand heeft voor begrijpend luisteren.

Smartie helpt bij online luisteren oefenen

Smartie heeft een compleet lespakket ontwikkeld om kinderen op de basisschool extra te ondersteunen. Zij die een steuntje in de rug nodig hebben met taal of rekenen kunnen op die manier hun prestaties verbeteren. De lesstof is afgestemd op de manier waarop op basisscholen anno nu wordt lesgegeven. De vraagstelling sluit ook aan bij veel gebruikte toets methodes zoals Cito, Nio en IEP. Als de school deze toetsen gebruikt, bijvoorbeeld voor een tussentijdse evaluatie van het niveau, dan zal de leerling de vragen herkennen en dus goed kunnen beantwoorden.