De basisschool is een belangrijke periode voor kinderen. Ze groeien er uit van kleuter tot puber. Niet alleen lichamelijk maar vooral ook geestelijk maken ze een enorme sprong voorwaarts. Kinderen die naar de middelbare school gaan zijn vaak al heel wijs en weten goed wat ze willen. Zelfstandig en zelfverzekerd moeten ze vervolgens hun weg zien te vinden op de middelbare school, een beroepsopleiding en een baan. Gelukkig is er tijdens de basisschooltijd genoeg gelegenheid om kennis te oefenen en in je eigen tempo te leren. Dat oefenen is onder meer belangrijk voor tussentijdse toetsen en de eindtoets in groep 8.

Oefenen met taal

Niet ieder kind heeft een talenknobbel. Niet voor iedereen zijn de regels voor het foutloos schrijven van Nederlands gesneden koek. Datzelfde geldt voor begrijpend lezen. Kunnen lezen is één ding, snappen wat er staat en dat kunnen vertalen naar handelingen of andere opdrachten is een tweede. Taal zal in het hele leven een belangrijke rol spelen. Daarom is een goede taalvaardigheid heel belangrijk. Als een kind met lezen en schrijven niet goed mee kan komen dan is het daarom van groot belang om dit al vanaf groep 3 extra te oefenen.

Rekenen oefenen

Voor rekenen zijn totaal andere vaardigheden nodig dan voor taal. Bij sommige kinderen is het rekencentrum in de hersenen minder goed ontwikkeld. Dat is geen ramp, niet iedereen heeft een wiskundeknobbel. Maar het is wel belangrijk dat een kind goed leert rekenen. Die vaardigheid heeft hij immers nodig op school, en zeker in het voortgezet onderwijs. Bij veel niveaus is wiskunde een verplicht vak, Als een kind dan niet kan meekomen dan is een diploma halen onbereikbaar en daarmee ook het kunnen starten van een vervolgopleiding. Als een leerling bepaalde sommen niet goed snapt dan kan oefenen met rekenen helpen om de rekenvaardigheid te verbeteren.

Oefenen met Smartie

Smartie biedt een uitgebreid aanbod aan oefenmateriaal voor zowel taal als rekenen. Bij taal wordt er onderscheid gemaakt tussen grammatica en begrijpend lezen. Voor rekenen worden alle soorten sommen die een kind in een bepaald jaar van de basisschool krijgt aangeboden om te oefenen. De docent of de ouder kan dus zelf welke boekjes of oefeningen voor een bepaalde leerling nuttig zijn om extra te oefenen. Scholen kunnen de boekjes van Smartie aanschaffen als PDF bestand. De inhoud mag dan voor meerdere leerlingen worden gebruikt.

Oefenen voor toetsen

Op de basisschool is de eindtoets in groep 8 de belangrijkste. Maar op steeds meer scholen worden er ook tussentijdse toetsen afgenomen om het niveau te bepalen. Voor deze toetsen kunnen de leerlingen oefenen met de lesstof van Smartie. Deze is afgestemd op de manier waarop vragen worden gesteld bij onder meer de IEP toets, de Nio toets en de Citotoets. De kinderen zijn op die manier a gewend aan de manier van vraagstelling. De opdrachten bieden herkenning en dat is goed voor het zelfvertrouwen. Op die manier zal de uitslag van een toets een goed beeld geven van het niveau van de leerling. Natuurlijk kunnen ook ouders altijd voor thuis de boekjes van Smartie kopen om met hun kind extra te oefenen met rekenen en taal.