Oefenen met Smartie

Rekenen oefenen

Wanneer u met uw kind rekenen wil oefenen, is het aan te raden om daar de juiste hulpmiddelen bij te gebruiken. De manier waarop kinderen tegenwoordig de verschillende rekenbewerkingen leren, wijkt namelijk in veel gevallen af van hoe hun ouders het hebben geleerd.

Als uw kind moeite heeft met rekenen en u wil uw kind extra ondersteuning bieden, dan is het dan ook van belang dat u hiermee wel aansluit op de lesstof van school. Gaat u een andere manier van rekenen aanbieden, dan raakt uw kind alleen maar verder in de war en als hij of zij toch al moeite had met rekenen dan is dat natuurlijk niet de bedoeling.

Aansluiting op de lesstof

De oefenboeken en bijlesboeken van Smartie zijn speciaal ontwikkeld door een team van professionals en sluiten uitstekend aan bij de huidige rekenmethodes. In de boeken komen alle onderwerpen van rekenen aan bod tot en met de groep van uw kind. Zo kunt u de rekenkennis en -vaardigheden rustig vanaf het begin opbouwen en ontwikkelen.

De moeilijkheidsgraad van de opgaven in de boeken neemt ook stap voor stap toe, waarmee er wordt gewerkt aan het leggen van een stevige basis. Nieuwe rekenvaardigheden zijn namelijk vaak gebaseerd op eerdere rekenkennis die uw kind in de voorgaande jaren al heeft opgedaan. Het is daarom van belang dat de basis van rekenen goed is.

Hiaten ondervangen

Omdat de eerder opgedane kennis van rekenen van belang is bij het leren van nieuwe rekenbewerkingen, is het van groot belang om eventuele hiaten in de kennis van uw kind tijdig op te sporen. Door met de oefenboeken aan de slag te gaan kunt u alle onderwerpen van rekenen nog eens met uw kind oefenen.

Zo verstevigt de kennis van uw kind en door het rekenen te oefenen zullen de opgaven ook steeds beter lukken. Dit vergroot het zelfvertrouwen en geeft uw kind meer grip op de rekenstof en op het uitwerken van rekenopgaven.

Owl Age12 3