Oefenboek groep 8

Oefenboek groep 8

Wanneer u met uw kind wil oefenen voor de Centrale Eindtoets, dan biedt Smartie een geschikte oefenboek voor groep 8 aan. De Centrale Eindtoets is de cito toets die uw kind in groep 8 maakt en waarop in hoge mate het schooladvies voor uw kind wordt gebaseerd voor de middelbare school. Een goed resultaat op de Centrale Eindtoets is dan ook van groot belang voor een passend schooladvies en daarmee voor de toekomstige schoolcarrière van uw kind.

Maar voor sommige kinderen is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Sommige kinderen worstelen met achterstanden in taal of rekenen, hebben te maken met hiaten in hun schoolkennis, hebben last van faalangst of hebben simpelweg moeite met de manier van vragen stellen in een cito toets.

Aan de slag met een oefenboek

Wanneer u denkt dat uw kind baat heeft bij extra ondersteuning en voorbereiding op de Centrale Eindtoets, dan kunt u daarvoor de oefenboek voor groep 8 gebruiken van Smartie. De oefenboeken voor groep 8 zijn verkrijgbaar voor de vakken rekenen, taal en begrijpend lezen.

In deze boeken vindt u alle stof van het betreffende vak tot en met groep 8, zodat uw kind een compleet overzicht verwerft van de leerstof en vanuit een stevige basis de kennis en vaardigheden van dat vak kan verbreden. Zo kan uw kind stap voor stap zijn of haar niveau verhogen.

Thuis oefenen

Met de oefenboeken van Smartie kan uw kind gewoon thuis oefenen. Dankzij de los bij te bestellen antwoordenboeken kunt u zelf uw kind prima ondersteunen hierbij. De oefenboeken voor groep 8 zijn zo opgesteld dat deze een goede aansluiting bieden op het hedendaagse onderwijs en dat ze tegemoetkomen aan de leerbehoeften van uw kind.

Het rijke aanbod van oefenopgaven is zo samengesteld dat de vraagstelling in de opgaven gelijk is aan die in de cito toetsen. Dit zorgt ervoor dat uw kind gewend raakt aan de manier van vragen stellen en vertrouwd raakt hiermee. Met de oefenboeken van Smartie biedt u uw kind dan ook een optimale voorbereiding op de Centrale Eindtoets.

Owl Age12 3