Oefenboek groep 7

Oefenboek groep 7

Wanneer u aan de slag wil met een oefenboek voor groep 7, dan is het van belang om het materiaal dat u daarvoor gaat gebruiken zorgvuldig uit te kiezen. In groep 7 moet uw kind de Entreetoets afleggen. Dit is een cito toets die als belangrijkste voorspeller wordt beschouwd voor de resultaten op de Centrale Eindtoets in groep 8.

De Entreetoets in groep 7 is daardoor mede bepalend voor het toekomstige schooladvies dat uw kind krijgt voor de middelbare school. Een passende score op de Entreetoets is dan ook van groot belang voor de verder schoolcarrière van uw kind

Veel oefenen voor de Entreetoets

Omdat de resultaten op de Entreetoets van groot belang zijn voor uw kind, is de druk om te presteren dan ook groot. Wanneer uw kind last heeft van faalangst, kan die druk er juist voor zorgen dat hij of zij slechter presteert dan u had verwacht. Het kan dan helpen om veel te oefenen voor de Entreetoets.

Maar ook kinderen die achter liggen met taal of rekenen of kinderen die hiaten in hun schoolkennis hebben, kunnen wel wat extra ondersteuning gebruiken. Bovendien zijn veel kinderen gebaat bij het oefenen met de manier van vragen stellen in een cito toets, omdat deze vaak net even anders is dan in de klas.

Oefenen met oefenboeken

Als u op zoek bent naar een geschikte oefenboek voor groep 7, dan kunt u de boeken van Smartie gebruiken. In de oefenboeken voor taal, rekenen of begrijpend lezen komt alle stof van de betreffende vakken aan bod tot en met groep 7.

Hierdoor kan uw kind een goede basis leggen en eventuele hiaten of achterstanden wegwerken. De oefenboeken bevatten bovendien veel oefenmateriaal dat op dezelfde manier is opgesteld als de opgaven in de cito toets. Zo went uw kind aan de manier van vragen stellen en kan hij of zij zicht optimaal voorbereiden op het afleggen van de Entreetoets. 

Owl Age12 3