Nio toets oefenen

Met de Nederlandse intelligentietest voor onderwijsniveau kan een school een indicatie krijgen van het niveau van de leerling. De toets is er voor de eerste drie jaren van de basisschool en voor groep 8. In groep 8 kunnen de leerlingen met deze test oefenen om gewend te raken aan de manier van vragen stellen. Bij het maken van de ‘echte’ toets weten de kinderen dan wat ze kunnen verwachten. Dit werkt vooral goed bij leerlingen die zich meer dan gemiddeld zorgen maken over hoe ze het er vanaf zullen brengen bij het maken van de test.

Wat zegt de Nio toets over het niveau van de leerling?

De Nio toets geeft geen zwart wit uitslag van het niveau van het kind is. De toets beoordeelt aan de hand van de resultaten welk niveau het kind zou kunnen hebben. Met andere woorden: de toets houdt rekening met actuele omstandigheden door de gegeven antwoorden op een specifieke manier te interpreteren. De uitslag van de Nio toets geeft, samen met het advies van de leerkracht, een goed beeld van de te kiezen middelbare school voor de leerling. De uitslag geeft een uitslag die varieert van praktijkonderwijs tot vwo/gymnasium en alles wat daar tussenin zit.

Met een goed gevoel naar de middelbare school

De overstap van de basisschool naar de middelbare school is voor vrijwel elke leerling spannend. Een goed schooladvies is belangrijk. Het is niet de bedoeling dat een leerling al na de herfstvakantie naar een andere school moet omdat hij zich stierlijk verveelt omdat het niveau te laag is. Andersom is natuurlijk ook niet de bedoeling. Een leerling die op zijn tenen moet lopen en desondanks geen goede cijfers haalt gaat met steeds meer tegenzin naar school en zal uiteindelijk stranden. De eindtoets is bedoeld om een weloverwogen keuze te maken. De Nio toets van tevoren oefenen zorgt ervoor dat er een objectief resultaat wordt gepresenteerd.

Thuis oefenen voor de Nio toets

De Nio toets omvat de twee belangrijke basisvaardigheden namelijk taal en rekenen. Voor beide zijn er 3 toetsen die het taal- en rekenniveau op een andere manier benaderen. Van alle toetsen, waar een leerling in totaal 2 uur over mag doen, wordt vervolgens een totaal oordeel gevormd. Om ervoor te zorgen dat een kind een zo goed mogelijk resultaat behaalt kan er thuis worden geoefend met taal en rekenen. De lesboekjes van Smartie zijn hier bij uitstek voor geschikt. Ze zijn er voor elk niveau van de basisschool, dus ook voor groep 8. Als een kind bijvoorbeeld moeite heeft met redactiesommen of met begrijpend lezen dan kan dit extra worden getraind.

Smartie boekjes voor groep 8

Smartie heeft verschillende lesboekjes om de Nio toets te oefenen. De vraagstelling komt in de basis overeen met die voor de Nio toets en andere eindtoetsen in groep 8. De leerling kan dus door de lesstof door te nemen vertrouwd raken met deze manier van vragen stellen. Dit kan ook helpen voor leerlingen die zich meer dan gemiddeld zorgen maken over de toets. Sommige scholen gebruiken de Nio toets als second opinion als de vaste eindtoets door een leerling slechter is gemaakt dan verwacht.