Als een kind overgaat van groep 3 naar groep 4 wordt het lezen verder uitgebouwd. Kinderen leren niet alleen simpele zinnetjes maken van maximaal 5 woorden. Langere zinnen en moeilijkere woorden komen aan bod. Ze leren niet meer woordje voor woordje, maar moeten leren woorden te herkennen aan de letters die ervoor zijn gebruikt. Dat is een serieuze volgende stap. Vanaf nu wordt lezen ook steeds meer begrijpend lezen in plaats van zinnetjes oplezen en pas daarna bedenken wat er nu eigenlijk staat. Het lezen en tegelijk begrijpen moet steeds meer een tweede natuur worden. Het kind heeft deze vaardigheid in de bovenbouw van de basisschool en ook daarna hard nodig. Op school gaat het nog om het begrijpen van opdrachten. Eenmaal volwassen is lezen enorm belangrijk om goed te kunnen functioneren in de maatschappij.

Goed kunnen lezen is van groot belang

Als je goed kunt lezen dan heb je daar je hele leven profijt van. Ook in Nederland komt laaggeletterdheid voor. Vaak gaat het om kinderen die op de basisschool aan hun lot werden overgelaten. Ze konden niet meekomen met lezen en de leraar liet het erbij zitten. Geen tijd om extra begeleiding te geven. Ook de ouders konden dat niet. Vandaag de dag is dat voor de meeste kinderen gelukkig anders. Leraren worden geacht het te signaleren als een kind met lezen niet goed kan meekomen. Door dit op tijd te onderkennen kan er met bijles worden ondersteund. Daardoor zal het kind beter gaan lezen en lezen ook leuk gaan vinden.

Ieder kind een boekenwurm

Vaak wordt met lezen in groep 4 de basis gelegd voor het lezen op latere leeftijd. Een kind dat het in groep 4 leuk vindt om te lezen zal ook later graag een boek of de e-reader pakken om te lezen. Er wordt vaak geklaagd dat jonge mensen niet graag lezen, maar dat hangt vaak samen met het feit of het ze gemakkelijk afgaat of niet. Natuurlijk speelt ook interesse een rol. Maar vandaag de dag worden er tal van leuke kinderboeken uitgebracht die een brede doelgroep aanspreken. Zowel leerkrachten op school als de ouders hebben de taak hun kinderen te stimuleren om te lezen. Het lidmaatschap van een bibliotheek is voor kinderen tot 18 jaar gratis.

Wat als een kind moeite heeft met lezen in groep 4?

Als blijkt dat een kind een leesachterstand heeft of simpelweg moeite met lezen in groep 4, dan is het belangrijk om dit kind extra te ondersteunen. Ook kinderen die een andere moedertaal hebben kunnen baat hebben bij bijles. Smartie heeft lesmateriaal voor lezen in groep 4. De oefeningen sluiten aan bij de manier waarop er op school wordt gelezen. Een kind kan de extra lesstof thuis doornemen of op school onder leiding van bijvoorbeeld een onderwijsassistent. De boekjes kunnen door scholen maar ook door ouders worden aangeschaft. Voor scholen is er ook een PDF versie die aan meerdere leerlingen beschikbaar kan worden gesteld. Vanaf 2022 is er bovendien een app die kinderen kunnen gebruiken om het lezen te oefenen. Deze app kan worden gebruikt op een tablet of computer. De school kan leerlingen die dit nodig hebben toegang geven via de website van Smartie.