In groep 3 leren kinderen pas echt lezen. Kinderen in de kleutergroepen leren vaak al om hun naam te schrijven en die van broers en zussen. Sommigen kunnen al wat woordjes lezen omdat papa en mama dat al samen hebben geoefend. Maar vanaf groep 3 wordt het menens. Vanaf nu moet een kind echt gaan leren wat letters en woorden zijn. Niet alleen lezen, maar ook schrijven, de basis wordt gelegd in groep 3.

Snap je wat je leest?

Ook al is er in groep 3 sprake van simpele zinnetjes die maar voor één uitleg vatbaar zijn, toch moeten ook nu de kinderen al leren dat ze begrijpen wat ze lezen. Het gaat er niet alleen om dat ze woorden kunnen ontcijferen. Ze moeten ook snappen wat er nou eigenlijk staat. Klopt die zin wel of niet? Kinderen moeten het verschil leren tussen een zin die klopt met de feiten en een zin waar iets in staat dat onmogelijk waar kan zijn. Dit is het eerste stapje naar begrijpend lezen. Een vaardigheid waar je als mens tot je dood mee te maken gaat krijgen.

Dyslexie vaststellen

Groep 3 en 4 zijn doorgaans de leerjaren waar dyslexie bij kinderen aan het licht komt. Als ze leren lezen in groep 3 en schrijven dan blijkt vaak dat er voor een ‘buitenstaander’ onbegrijpelijke fouten worden gemaakt. Gelukkig zijn basisscholen hier vandaag de dag extra alert op. Door dyslexie op tijd te onderkennen kan het kind extra bijles krijgen. Deze moet dan toegespitst zijn op de vaardigheden die extra getraind moeten worden. Hierdoor kan de leerling toch een acceptabel niveau van lezen ontwikkelen.

Leren lezen vanaf de basis

Een kind dat in groep 3 niet goed leert lezen zal in de daarop volgende jaren steeds meer problemen ondervinden. De achterstand wordt groter waardoor ook andere vakken problemen gaan geven. Redactiesommen bijvoorbeeld vragen een goede leesvaardigheid. Als blijkt dat een kind moeite heeft met lezen is het daarom belangrijk om al in groep 3 te gaan ondersteunen met bijles. Op die manier kan de leesvaardigheid van kinderen met een taalprobleem zo goed mogelijk ontwikkelen. Ze hebben er dan later in hun volwassen leven minder last van.

Smartie lezen voor groep 3

Als blijkt dat een kind al in groep 3 problemen heeft met lezen en het tempo in de klas niet bij kan houden dan zijn er de bijles boekjes van Smartie. Daarmee kan een kind thuis oefenen met lezen. De boekjes kunnen natuurlijk ook op school worden gebruikt tijdens een bijles moment. Scholen kunnen dit lesmateriaal bestellen in PDF waardoor het aan meerdere leerlingen beschikbaar kan worden gesteld. De lesmethode in de Smartie lezen groep 3 boekjes sluit aan bij hoe er op school les wordt gegeven. Het kind zal de oefeningen en opdrachten dus meteen herkennen. Ouders kunnen de boekjes ook bestellen om thuis met hun kind te oefenen. Als je bijvoorbeeld wilt dat je kind met een voorsprong naar groep 3 gaat en leergierig is dan kun je al in groep 2 beginnen met lezen. Dit moet dan uiteraard wel spelenderwijs en zonder dwang gebeuren.