Kinderen leren vandaag de dag al in groep 1 en 2 een beetje rekenen. Dat gaat uiteraard nog spelenderwijs. Het hoeft niet, maar als het kind er aan toe is dan wordt dat natuurlijk gestimuleerd. Veel kinderen die naar groep 3 gaan kunnen vaak al wel tellen tot tien of twintig. Vanaf groep 3 gaan leerlingen serieus aan de slag met rekenen. Eerst optellen, dan aftrekken en in de volgende jaren op de basisschool komen daar vermenigvuldigen en delen bij. Vandaag de dag wordt er ook vaak gewerkt met redactiesommen. Leerlingen moeten uit de tekst de juiste informatie halen om het antwoord op de vraag juist te berekenen.

Waarom leren rekenen?

Veel kinderen vragen zich vandaag de dag af waarom ze nog moeten leren rekenen. Een rekenmachine kan dat immers veel sneller. Zelfs op alle hedendaagse smartphones zit standaard een rekenmachine. Dan is dat ingewikkelde rekenen op papier of – erger nog – uit het hoofd, toch achterhaald? Maar vergis je niet. Als je niet goed kunt rekenen dan heeft dat flinke gevolgen voor je dagelijks leven. Je hebt immers niet altijd een rekenmachine bij de hand. Als je dan niet snel uit het hoofd iets kunt uitrekenen dan kan dat tot gevolg hebben dat je te veel betaalt voor een product of veel langer onderweg bent naar je bestemming. Als je onderweg zonder brandstof komt te staan of een trein mist omdat je een foute berekening had gemaakt dan wordt het probleem nog groter.

Stap voor stap leren rekenen

Net zoals bij taal wordt ook het rekenen stap voor stap geleerd aan kinderen. In iedere groep komt er een vaardigheid bij. Als een kind uiteindelijk kan optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen worden de sommen ingewikkelder. Combinaties worden gemaakt waarbij Meneer Van Dalen Wacht Op Antwoord van toepassing wordt. Sommen met haakjes staan in groep 8 ook op het programma. Dit is allemaal ter voorbereiding op de exacte vakken op de middelbare school. Wiskunde, natuurkunde de scheikunde vereisen een bepaald niveau van rekenvaardigheid.

Redactiesommen

De manier waarop kinderen vandaag de dag leren rekenen is afgestemd op hoe ze deze vaardigheid in de toekomst moeten toepassen. Simpelweg rijtjes met sommen maken gebeurt ook nog wel. Daarnaast wordt er al vanaf groep 4 gewerkt met redactiesommen. Dit zijn sommen die in een tekst zijn verwerkt. De leerling moet allereerst de informatie uit de tekst halen die van belang is. Twee rode ballen plus 5 oranje hoepels, hoeveel heb je dan totaal? Dat de ballen rood en de hoepels oranje zijn is niet van belang. Het kind moet leren dat alleen de aantallen van in dit geval 2 en 5 relevant zijn. Als volwassene zal hij immers ook op deze manier gaan rekenen.

Smartie helpt bij leren rekenen

Net zoals bij lezen en schrijven moet het kind het principe van rekenen door krijgen. Soms lukt dat niet meteen. En als de basis niet goed is dan zal het rekenen in de daarop volgende jaren steeds lastiger worden. Daarom zijn er de bijles boekjes van Smartie. Die zijn er voor kinderen in groep 3 tot en met 8. De lesstof in de boekjes sluit aan bij de manier waarop de kinderen op school leren rekenen. Ze kunnen thuis worden gebruikt of tijdens bijles op school. Scholen kunnen ook hun leerlingen gebruik laten maken van het online platform dat werkt via een app op een tablet of computer.