Wat is de Ku Klux Klan?

De Ku Klux Klan (KKK) is een gewelddadige extremistische organisatie die zich op overtuigde wijze verzet tegen enig gelijke behandeling van Afro-Amerikanen en andere minderheden. Het is een significant onderdeel van de geschiedenis van de VS, maar de Ku Klux Klan is ook actief in omliggende landen. Als georganiseerde terreurorganisatie introduceert de KKK een radicale ideologie die door een klein, maar luidruchtig deel van de bevolking wordt omarmd.

Geschiedenis van de Ku Klux Klan

De Ku Klux Klan is in 1865 in Tennessee ontstaan als een lokale organisatie voor de verdreven zuidelijke veteranen van de burgeroorlog. De organisatie kreeg snel landelijke bekendheid met een zeer agressieve agenda die gericht was op het verhinderen van de politieke, sociale en economische emancipatie van de Afro-Amerikanen.

In 1871 heeft de vermeende ‘Imperial Wizard’ van de Klan, Nathan Bedford Forest, een sterke reactie gegeven op het verdrag dat de Afro-Amerikanen gelijke rechten gunde en hiermee de verdere toename van de gewelddadige gruwelen. Dit was het begin van de tweede incarnatie van de Ku Klux Klan.

Hoewel de groep uiteindelijk terugliep in het midden van de 20ste eeuw, is de terroristische organisatie nog steeds actief in delen van de Verenigde Staten en de omliggende regio’s.

Opvattingen en praktijken van de Ku Klux Klan

De Ku Klux Klan is een extreem-rechtse organisatie en verdedigt optredens tegen haat, geweld en discriminatie tegen minderheden. Leden zijn tegen multiculturele samenlevingen en staan terugkeer sociale privileges voor Afro-Amerikanen tegen die voorblijven vanal deze bevolkingsgroep.

De Ku Klux Klan bevordert collectieve actie, inclusief vuurwapenbezit, om vrijheden te verdedigen, maar de Klan heeft ook misdaden gepleegd zoals moord, intimidatie en gewelddadig optreden. Leden hebben ook een lange geschiedenis van het toedienen van schadelijke praktijken, wat leidt tot een vermindering van de levenskwaliteit en levensstandaard voor mensen met Afro-Amerikaanse afkomst.

Reorganisatie van de Ku Klux Klan

Hoewel de Ku Klux Klan existentieel bedreigd werd door de veranderingen die na de Burgeroorlog hebben plaatsgevonden, en later tijdens de civil rights movement, is de Klan herrezen en heeft meerdere herorganisaties meegemaakt. De meer recente incarnaties van de Ku Klux Klan omvatten de ‘Imperial Klans of America’, de ‘American Knights of the Ku Klux Klan’ en de ‘Loyal White Knights of the Ku Klux Klan’.

Deze herorganisaties hebben de informele idee van ‘wit suprematisme’ geïntroduceerd, wat betekent dat zwarten als een minderwaardige bevolkingsgroep moeten worden benaderd. Deze organisaties hebben ook nationalistische elementen geïntroduceerd, waardoor de organisatie een groter bereik heeft gecreëerd.

Bijdrage van de Ku Klux Klan aan de Amerikaanse cultuur

Hoewel de Ku Klux Klan al jaren gevreesd wordt als een zogeheten ‘schaduwaanwezigheid’ voor een aantal Amerikanen, heeft de clan ook een grote invloed gehad op de Amerikaanse cultuur.

Tijdens de verschillende incarnaties van de Ku Klux Klan is er een cultuur gecreëerd van paranoia en angst, waarbij leden hebben geprobeerd om hun invloed uit te breiden onder een vrijwel onwetende bevolking. De terreurgroep heeft ook een opvallende invloed gehad op de amerikaanse filmindustrie met tal van films over haar activisten en gewelddadige praktijken.

Het verzet tegen de Ku Klux Klan

Tot op de dag van vandaag bestrijden veel leden van de samenleving de Ku Klux Klan’s extremistische ideologie. Dit verzet begon tijdens de burgerrechtenbeweging en wordt nu voortgezet door tal van activiteiten door verschillende organisaties. Door tegengeluiden op te leggen aan de krachtige boodschap van de Klan, worden veel mensen uit verschillende achtergronden, zoals Afro-Amerikanen, Indiase Amerikanen, Latino’s en Aziaten, tegen hun uitspraken verzet.

Samenwerking en Jaardeelname

Met een groeiend openbaar verzet tegen de agressieve terreurorganisatie, hebben verschillende personen deel genomen aan samenwerkingsinitiatieven om de doelen van de Klan tegen te gaan. Jaarlijkse evenementen, zoals de ‘Nationale Actiedag tegen Terrorisme en Misdaad’, worden georganiseerd door betrokken groepen om te protesteren tegen het extremisme en de door de Klan ondersteunde praktijken.

Regelgeving en vervolging van de Klan in Amerika

Sindszijnds de burgeroorlog is er een breed scala aan wetten door de Amerikaanse regering ingesteld, waardoor verschillende terreurorganisaties, waaronder de Ku Klux Klan, zijn uitgebannen. Ondanks deze regulering is het aantal leden toegenomen, wat heeft geleid tot een toename van gevolgen.

Recentelijk hebben veel lidstaten wetten ingevoerd die mensen die verdacht worden van extremistisch gedrag vervolgen, waaronder leden die openlijk verbanden leggen met de Ku Klux Klan. Dergelijke vervolging heeft geleid tot nieuwe discussies over de regelgeving rond extremisme, waarbij belangrijke wetsvoorstellen voor de bescherming van minderheden zijn opgesteld.

Communicatietactieken van de Ku Klux Klan in de media

In een poging hun politieke agenda te verspreiden, maken leden van de Ku Klux Klan gebruik van verschillende strategieënpraktijken voor het promoten van hun programma’s en ideeën. Met behulp van lokale media, flyers en versneld publicatie van de website heeft de Klan zich steeds verder in openbare forums bezig gehouden.

Door middel van strategisch opgezette mediapleiten probeert de Klan om mainstroom ideeën steeds verder te beïnvloeden en te verspreiden, vooral door hun boodschappen te “verpakken” in de veel voorkomende namiddagsnieuwsprogramma’s, zakenprogramma’s en late-night talk shows.

Leden van de Ku Klux Klan

Hoewel de Ku Klux Klan totale anonimiteit voortduurt, heeft de FBI een lijst m it de aangedragen namen en achtergronden van leden van de Klan samengesteld. Op deze lijst staan leden die zijn veroordeeld voor diverse misdaden, waaronder diefstal, bedreiging en mishandeling.

Hoewel de verwoesting door de Klan nu afneemt, doet de FBI er nog steeds al haar best om overheidsagentschappen te informeren over hun activiteiten.

Het sociale stigma van de Ku Klux Klan

Hoewel het lange tijd een maatschappelijk aanvaarde organisatie was in de zuidelijke deelstaten, heeft de Klan een zeer negatieve reputatie gekregen vanwege hun gewelddadige acties en methoden. Hoewel de Amerikanen ooit de organisatie formeel hebben steund, heb geen enkel overheidslichaam of openbare autoriteit ermee ingestemd sinds het einde van de burgeroorlog.

De verminderde invloed van de Ku Klux Klan op de samenleving

De afgelopen jaren heeft de samenleving geleidelijk aan kennis gemaakt met de activiteiten van de Ku Klux Klan, waardoor de invloed van de Ku Klux Klan drastisch is verminderd.

De populaire mening over de organisatie is veranderd in recente decennia, waarin de samenleving steeds meer kritische kijk op de Klan heeft gekregen en de infiltratie in openbare kringen drastisch is teruggedrongen.

Verdediging tegen de acties van de Ku Klux Klan

Hoewel de invloed van de Ku Klux Klan in recente decennia sterk is afgenomen, moeten mensen hun uiterste best doen om te verdedigen tegen de schadelijke activiteiten van deorganisatie. Er wordt gedacht dat verschillende gemeenschappen, organisaties en overheidsinstanties samen moeten werken om de terroristische statistieken te verminderen.

Dit moet worden gedaan door middel van samenwerking met de politie om leden te traceren en te vervolgen. Ook moeten de betrokken partijen zo veel mogelijk openbaar maken wat er gaande is, om zo te zorgen dat zo veel mogelijk mensen zich bewust worden van de Ku Klux Klan en hun daden.

Eindconclusie

De Ku Klux Klan is een controversiële organisatie die een lange geschiedenis heeft van geweld, intimidatie en discriminatie. Hoewel de invloed van de Ku Klux Klan in de afgelopen decennia sterk is afgenomen, moeten mensen nog steeds hun uiterste best doen om te verdedigen tegen de schadelijke activiteiten van de organisatie.

Door samen te werken met overheidsinstanties en meer informatie over de Klan te verspreiden, kunnen betrokken partijen terugvechten en zorgen ze ervoor dat de Klan niet langer een bedreigde onderdeel van het Amerikaanse samenleving blijft.

FAQ’s

Wat is de Ku Klux Klan?

De Ku Klux Klan is een gewelddadige extremistische organisatie die zich op overtuigde wijze verzet tegen enig gelijke behandeling van Afro-Amerikanen en andere minderheden.

Wat zijn de ideologie eraan toebehoort?

De Ku Klux Klan verdedigt optredens tegen haat, geweld en discriminatie tegen minderheden. Leden zijn tegen multiculturele samenlevingen en staan terugkeer sociale privileges voor Afro-Amerikanen tegen die voorblijven vanal deze bevolkingsgroep.

Hoe heeft de organisatie zich verspreid?

De Ku Klux Klan heeft geprobeerd om hun politieke agenda te verspreiden door middel van lokale media, flyers en versneld publicatie van hun website.

Wat voor vervolging heeft de Klan gekregen?

Sinds de burgeroorlog heeft de Amerikaanse regering een breed scala aan wetten ingesteld, waardoor verschillende terreurorganisaties, waaronder de Ku Klux Klan, zijn uitgebannen.

Welke maatregelen moeten er worden genomen om leden van de Klan tegen te gaan?

Er moeten samenwerkingsinitiatieven worden gestart om de doelen van de Klan tegen te gaan. Daarnaast moeten betrokken partijen zo veel mogelijk openbaar maken wat er gaande is en leden vervolgen met hulp van de politie.