Jenaplan onderwijs

Jenaplan Onderwijs: Wat is het?

Jenaplan onderwijs is een unieke onderwijsstroming die is ontwikkeld in 1930 in Duitsland. Het is gebaseerd op het idee dat kinderen een gestructureerde en betekenisvolle manier van leren moeten hebben die hun krachtige persoonlijkheid vergroot. De beweging is genoemd naar Jena, de thuisbasis van de originele school.

Hoe werkt Jenaplan onderwijs?

Jenaplan leerlingen worden gestimuleerd door het gebruik van creatieve lessen, coöperatieve leerstrategieën, lange lerarenstages en een enthousiaste leeromgeving. Leerlingen werken in kleine groepen onder leiding van vakdocenten die een intense persoonlijke begeleiding bieden.

De Drieledige Leraar

Een van de kenmerkende aspecten van Jenaplan onderwijs is dat er geen aparte docenten voor onderwijs, opvoeding en klaslokalen zijn. In plaats daarvan hebben de leraren de drieledige rol van ‘leraar / begeleider / coach’. Deze leraren zien erop toe dat leerlingen samenwerken, problemen oplossen en verantwoord omgaan met leerstof.

Leerlinggestuurde activiteiten

Een andere kenmerkende kenmerk van Jenaplan onderwijs is dat leerlingen de leeractiviteiten zelf sturen. Dit laat de leerlingen toe hun eigen leerbehoeften te bepalen en hun creativiteit positief uit te drukken. Per leerling kunnen er vrijheid en verantwoordelijkheid zijn en leerlingen worden ook uitgenodigd om hun mening te geven over hoe de school geleid moet worden.

Gezamenlijk leren

Naast individuele voortgang is het een prioriteit voor Jenaplan om leerlingen te helpen samen te leren. Coöperatief leren stelt leerlingen in staat om zakelijke rollen, vaardigheden en denkprocessen op te bouwen en te verbeteren. Door deze samenwerkingsstrategieën kunnen leerlingen hun wederzijdse verantwoordelijkheid vergroten en legaal oordelen ontwikkelen.

Dynamisch leren

Jenaplan onderwijs is niet gericht op competitie, maar op een holistisch dynamisch leerproces. Het gebruikt methodes die voortbouwen op emotionele intelligentie, samenwerkings- en creativiteitsskills en stelt leerlingen in staat kritisch te denken over zowel abstracte als concrete vraagstukken.

Creatief leren

Creativiteit is een ander belangrijk onderdeel van Jenaplan onderwijs. Door het combineren van verschillende media, technieken en materialen biedt het kinderen de mogelijkheid hun eigen unieke manier zichzelf uit te drukken. Visualisaties, dramastukken, gebaren en muziek zijn allemaal inzetbaar voor creatief leren.

Beoordeling en Persoonlijk Feedback

Beoordeling speelt een belangrijke rol in Jenaplan onderwijs. Leraren geven leerlingen regelmatig feedback over hun prestaties en bieden vervolgens persoonlijke begeleiding om te verbeteren. Beoordelingen en codificatie worden gebruikt als instrument om leerlingen te helpen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces.

Vrije en Veilige Omgeving

Het creëren van een vrije en veilige leeromgeving is een ander doel van Jenaplan onderwijs. Leerlingen worden gestimuleerd om vrijelijk hun mening te uiten en het klimaat inspireert openheid, respect en verdraagzaamheid. Kinderen voelen zich betrokken bij hun leeromgeving en kunnen zichzelf ontwikkelen.

Onderwijs voor alle leeftijden

Jenaplan onderwijs is bedoeld voor alle leeftijden. Van jonge kinderen tot volwassenen, iedereen kan genieten van de voordelen van het unieke systeem. Omdat leerlingen in kleine groepen werken en een persoonlijke leeromgeving hebben, zorgt Jenaplan ervoor dat iedereen de best mogelijke onderwijservaring krijgt.

Conclusie

Jenaplan onderwijs is een unieke en dynamische leeromgeving die leerlingen in staat stelt creëert om hun creativiteit en samenwerkingsvaardigheden uit te drukken. Dankzij zijn hooggekwalificeerde leraren,aandacht voor persoonlijke feedback en het stimuleren van samenleven creëert Jenaplan een warm en veilige klasomgeving voor iedereen.

FAQ

Wat is Jenaplan onderwijs?

Jenaplan onderwijs is een originele onderwijsmethode die is ontwikkeld in 1930 in Duitsland. Het is gebaseerd op het idee dat leerlingen een gestructureerde en betekenisvolle leerervaring moeten hebben.

Welke elementen bevat Jenaplan onderwijs?

Jenaplan onderwijs heeft een aantal kenmerkende elementen zoals de drieledige lerarenrol, leerlinggestuurde activiteiten, gezamenlijk leren, dynamisch leren, creatief leren, beoordeling en persoonlijke feedback en een vrije en veilige leeromgeving.

Is het alleen geschikt voor kinderen?

Nee! Jenaplan onderwijs is bedoeld voor leerlingen van alle leeftijden. Het systeem stelt iedereen in staat om de best mogelijke onderwijservaring te krijgen.

Wat is de rol van de leraar in Jenaplan onderwijs?

Leraren hebben de drieledige rol van leraar, begeleider en coach. Ze staan in voor de voortgang van leerlingen, stellen hen in staat samen te leren en bieden persoonlijke begeleiding.

Waar is Jenaplan onderwijs ontstaan?

Jenaplan onderwijs is ontstaan in Jena, Duitsland in 1930.