Islam: Alles Wat U Moet Weten

De Islam, ook wel als islamitische religie bekend, is een van de oudste godsdiensten ter wereld. Door de eeuwen heen heeft het geloof miljoenen mensen in middeleeuwse beschavingen geraakt en vormt het vandaag de dag wereldwijd een belangrijke religieuze voetafdruk. In dit artikel behandelen we alle aspecten van de islam: van de fundamentele leer tot de meer verfijnde details van de praktijk. Klaar om ondergedompeld te worden in de wereld van de Islam?

Geschiedenis van de Islam

De Islam is afkomstig uit de middeleeuwse Arabische wereld. Het begon met de verschijning van de profeet Mohammed, die gelooft dat hij een boodschap ontvangen had van God, of Allah. Mohammed’s boodschap, bekend als de Koran, vestigde basis van de islamitische godsdienst. Mohammed stichtte later de islamitische natie, de Ummah, in de woestijnen van de Arabische Peninsula.

De islamitische natie groeide snel in populariteit om verschillende redenen. Ten eerste kon de islamitische cultuur mensen verenigen die oorspronkelijk verschillende etnische en tribal achtergronden hadden. Ten tweede stond de Islam voor vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid. Ten derde bracht de religieuze praktijk rituelen en normen waaraan al hun leden moesten voldoen.

Het Koranische Geloof

De basis van het Islamitische geloof is de Koran. De Koran bevat de sprekende woorden van God, geopenbaard aan profeet Mohamed. De Koran is verdeeld in 114 hoofdstukken, die bekend staan als soera’s. Ze bevatten richtlijnen over gebed, firmas, en ethiek, evenals verhandelingen over het creëren en het onderhouden van een gezonde maatschappij. Al deze spoken spreken van de liefde en toewijding aan God en zijn wil.

De Vijf Pijlers Van de Islam

Volgens de Koran bestaan er vijf foundationele principes waar elke moslim zich aan moet houden. Deze worden de “Vijf Pilaren van de Islam” genoemd en zij zijn onder meer:

1. Shahada

De Shahada is het belangrijkste fundamentele principe van de Islam. Het betekent letterlijk vertaald “getuiging” en verplicht iedereen om te getuigen dat er maar één Satan is en dat Mohammed is diens boodschapper.

2. Salat

Elke dag moeten moslims gebed verrichten. Gebed is een moment om respect te betuigen aan God en vrede te stellen met je ziel. Moslims bidden vijf keer per dag, met de nadruk op het verrichten van gebed op de tijdstippen voor zonsopgang, zonsondergang en in de vroege avond.

3. Zakat

Zakat is letterlijk vertaald “heilige geven”. Het is een verplichting voor iedereen om 2,5 procent van alle verdiensten te doneren aan tempels, kerken of liefdadigheidsinstellingen. Dit biedt hulp aan degenen in de samenleving die het meest behoeftig zijn. Noteer: dit geldt niet voor reeds gespaarde bezittingen.

4. Siyam

Een andere verplichting van de Islam is Siyam, ook wel bekend als Ramadan. Gedurende de maand Ramadan, die elk jaar in dat zomerseizoen plaatsvindt, stoppen de moslims met eten en drinken van de morgen tot de avond. Deze maand wordt gezien als een moment van verlichting en reflectie waar je nadenkt over je verbondenheid met God en je geloof.

5. Hadj

Hadj is een andere fundamentele plicht van de islamitische gelovigen. Elke gezonde moslim is verplicht om dit eenmaal in hun leven te doen. Hadj betekent dat je een pelgrimsreis onderneemt naar Mekka, waar je verschillende rituelen moet ondergaan die de heiligheid van de stad luiden en eren.

Islamitische Levenswijzen

Het islamitische leven wordt hulpt gedefinieerd door de principes die beschreven staan in de Koran. Elk aspect wordt gezien als een band met God. Integere moslims volgen deze principes door hun leven volgens een aantal strenge levensregels te leiden.

Kleding

Voor mannen

Moslimmannen zijn geïnstrueerd om stijlvolle kleding te dragen en te vermijden die te opvallend is. Er wordt gezegd dat deze richtlijn verwijst naar de mannelijkheid en ethiek die in de islamitische levensstijl besloten ligt.

Voor vrouwen

Vrouwen wordt aangeraden om te kleden met “goede smaak”, zonder te opvallend te zijn. Hoewel dit in verschillende culturen op verschillende manieren wordt geïnterpreteerd, betekent het meestal dat vrouwen lange kleding moeten dragen die hun lichaam bedekt.

Religieuze Ritualen

In islamitische cultuur zijn er een aantal religieuze rituelen waar mensen zich aan onderwerpen. Al deze gebeden worden verricht om de heiligheid en verbondenheid met God te symboliseren en te eren. Deze zijn onder meer:

Gebed

Elke dag verrichten moslims hun gebedshandelingen, die bekend staan als salat. Elke salat wordt opgevolgd door een maaltijd, zodat de trouw van de moslims aan God bekend maar ook hun zorg voor elkaar.

Zakah

Een ander religieus ritueel is het betalen van Zakah, of het heilig geven. Elke week geven moslims geld, eten of kleding aan minderbedeelde mensen uit de gemeenschap.

Ramadan

De maand Ramadan is een jaarlijks terugkerend evenement in veel islamitische landen. Gedurende deze maand eten de moslims niet gedurende de dag, maar maken zij gebruik van deze periode om te reflecteren, de band met God te versterken en te mediteren over hun geloof.

Hadj

Hadj is de laatste van de islamitische rituelen. Hadj vindt elk jaar in Mekka plaats, waar miljoenen moslims in solidariteit naar de stad komen om heilige rituelen uit te voeren.

Islamitische Filosofie

Naast al deze riten en religieuze regels kent de Islam ook een rijk assortiment aan filosofische concepten. Hoewel er veel te zeggen is over elk van deze ideeën, concentreren we ons op een paar die de essentie van de islamitische filosofie het beste samenvatten.

Eenheid van God

De islamitische leer stelt “Eenheid” of “Tawheed” centraal. Hiermee wordt bedoeld dat er slechts één Godsheid bestaat, maar dat er veel facetten van de Almachtige te ontdekken zijn.

Liefde en Mededogen

De islamitische filosofie kent ook een gevoel van liefde en tederheid. Zo stelt de leer dat God de mensheid liefheeft en dat dit een twee-gespleten liefde is. Enerzijds worden we aangemoedigd om de liefde van God te volgen, maar anderzijds worden we geconfronteerd met de verleiding van staat en rijkdom.

Verantwoordelijkheid

Tot slot bevordert de islamitische leer dat we verantwoordelijk moeten zijn voor onze acties. God heeft iedereen de vrijheid, de verantwoordelijkheid en de keuze gegeven om hun eigen schaduw te verschuiven. Hij heeft echter wel duidelijk gesteld dat hij de gevolgen van onze acties niet zal negeren.

Modern Islamitisch Denken

Het Islamitische geloof, zowel de ouderen als de Moderne, waarderen de onderliggende principes en de spirituele betekenis van de islam. Maar de moderne generatie is erop gericht om te zoeken naar nieuwe interpretaties van de islamitische leer.

Voortbordurend op eeuwenoude maar toch moderne gesprekken om de leer gepast te interpreteren, heeft de moderne generatie een nieuwe vrijheid om met de leer om te gaan. Op basis hiervan staan veel islamitische leiders voor aparte interpretaties van de leer, die klinken als koepels van tolerantie, verdraagzaamlheid en vrede.

Slot

De Islam is een eeuwenoude religie die veel voorbeelden heeft gezet voor gelovigen van verschillende leeftijden. De religieuze rituelen en basisprincipes die binnen het geloof gedefinieerd worden, hebben een diepgaande invloed gehad op de manier waarop veel mensen hun leven leiden. Ondanks de vele interpretaties van de leer, is de essentie van de Islam een leer van gelovige eenvoud, gehoorzaamheid aan God en liefde voor je medemens.

FAQ’s

1. Wat is de basis van het islamitische geloof?

De basis van het islamitische geloof is de Koran, die de sprekende woorden van God bevat, geopenbaard aan profeet Mohammed.

2. Wat zijn de Vijf Pijlers van de Islam?

De Vijf Pijlers van de Islam zijn Shahada, Salat, Zakat, Siyam en Hadj.

3. Wat is Ramadan?

Ramadan is een jaarlijks terugkerend evenement in veel islamitische landen. Gedurende deze maand eten de moslims niet gedurende de dag, maar maken zij gebruik van deze periode om te reflecteren, de band met God te versterken en te mediteren over hun geloof.

4. Wat is Eenheid in de Islam?

In de islamitische leer staat het principe van “Eenheid” of “Tawheed” centraal. Hiermee wordt bedoeld dat er slechts één Godsheid bestaat, maar dat er veel facetten van de Almachtige te ontdekken zijn.

5. Tresspassen al deze regels op de moderne generatie moslims?

Nee, de moderne generatie is erop gericht om te zoeken naar nieuwe interpretaties van de islamitische leer. Voortbordurend op eeuwenoude maar toch moderne gesprekken om de leer gepast te interpreteren, heeft de moderne generatie een nieuwe vrijheid om met de leer om te gaan.