Irak: Alles wat je moet weten

Het land Irak is een land in het Midden-Oosten dat de laatste tijd veel internationale aandacht heeft gekregen. Het is een land dat een moeilijke geschiedenis heeft en nog steeds geconfronteerd wordt met vele problemen. In deze post worden vijftien belangrijke zaken over Irak besproken.

Geschiedenis

Irak, of het land van de twee rivieren zoals het vaak wordt genoemd, is een land met een lange, interessante en heftige geschiedenis. Het land ligt in een strategische positie in het Midden-Oosten en heeft een geschiedenis van conflicten. Het heeft ook een geschiedenis van menselijke beschavingen en culturen die teruggaan tot 6000 voor Christus.

Kolonialisme

Na 1902 werden Irak en zijn regio deel van het Ottomaanse rijk, een tijd waarin moslims het grootste deel van de bevolking vormden maar het britse kolonialisme was sterk aanwezig. Na de Eerste Wereldoorlog kwam Irak officieel onder Britse controle, de Britten probeerden hier hun eigen regeringen op te zetten, wat leidde tot verschillende pogingen om te verzetten.

Overgang naar onafhankelijkheid

Na 1948 verkregen de Irakezen eindelijk onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. In 1958 beleefde Irak een overheersende Arabische revue, die de Irakezen onafhankelijk van het Ottomaanse Rijk maakte. In de periode daarna werd het land gerund door verschillende autocratische leiders.

Huidige situatie

Irak is een land met veel conflicten ensecuriteitsproblemen. Het land staat geconfronteerd met vele binnenlandse problemen als gevolg van de jarenlange oorlogen. Sinds 2003 heeft Irak ook met vele buitenlandse invloeden te maken gehad. Bij deze conflicten, vallen honderdduizenden mensen het slachtoffer.

Staatsvorm

Irak is een parlementaire republiek met een semipresidentiële regering. De Iraakse dubbel-partijstelsel is vrij uniek, waarbij een wet die in 1992 werd goedgekeurd verklaarde dat alle wetgeving moest worden geïdentificeerd als gezamenlijke, of gedeelde wetsvoorstellen van zowel de Koerdische als de Arabische partijen.

Bevolking

Volgens de laatste bevolkingscijfers uit 2017 werd geschat dat Irak momenteel is thuis van zo’n 40 miljoen inwoners. Het grootste deel van de bevolking leeft in het stedelijke gebied in de grote stedelijke centrers zoals de hoofdstad Bagdad, Mosul, Erbil, Basra, Kirkuk en Najaf.

Economie

Irak’s economie is van groot belang voor zowel de lokale bevolking als de internationale gemeenschap. Hoewel Irak’s economie sterk is gegroeid sinds de val van Saddam Hussein en de invoering van marktwerking in 2004, blijven er verscheidene economische uitdagingen.

Grondstoffen

Irak is zeer rijk aan olievelden in het noorden, met meer dan 144 miljard vaten olievoorraden, evenals aardgasvelden in het westen. Olie en aardgas maken minstens de helft van de economische output van Irak uit. De piramiden van olievelden en de productie- en exportactiviteiten zijn de belangrijkste steunpilaren van de economie.

Industrie

Irak heeft ook een aantal industriële sectoren, zoals voedselverwerking, textielverwerking en de farmaceutische industrie. Ook heeft het een groeiende technologie-industrie, met lokale bedrijven die zich richten op software-ontwikkeling, websiteontwerp, mobiele applicaties, vervoer, landbouwmachines e.d.

Politiek

De politiek in Irak is altijd gecompliceerd geweest. Sinds het einde van de Saddam Hussein dictatuur in 2003, heeft de staat een zwakke centrale regering gehad met een verdeelde oppositie. Er zijn lokale partijen, gewapende groepen, religieuze facties, zelfstandige regionale stammen en buitenlandse spelers die hun eigen politieke doeleinden nastreven.

Koerdische kwestie

De Koerdische kwestie is een van de grote politieke kwesties die Irak tegenwoordig confronteert. Koerden, ongeveer 20% van de Iraakse bevolking, wensen autonomie of zelfs onafhankelijkheid van het centrale regering. Ze hebben lange tijd gevochten voor meer autonomie, maar hebben helaas maar weinig succes gehad.

Cultuur en feestdagen

Irak is een land waar verschillende culturele invloeden hebben samengekomen. Er zijn vele verschillende religies en stammen, dus je kunt er een uiteenlopende mix van verschillende culturen vinden. Irakezen vieren veel verschillende feestdagen, ‘sommige van Arabische oorsprong, anderen gebaseerd op de islamitische kalender en sommige van Koerdische oorsprong.

Kunst en muziek

Irak is ook een land met een rijke geschiedenis van kunst en muziek. Iraakse muziek is een mix van verschillende culturen, met Arabische invloeden en Iraakse instrumenten. Iraakse kunst omvat beeldhouwkunst, zeefdrukken, schilderkunst, beeldhouwkunst, keramiek, tapijten en andere kunstvormen.

Conclusie

Irak is een zeer complex en interessant land, met een lange geschiedenis. Hoewel het land wordt geconfronteerd met tal van problemen als gevolg van oorlogen en breuklijnen tussen de grote etnische en religieuze groepen, is het land ook een bron van mooie kunst, prachtige muziek en een rijke cultuur.

FAQ

1. Wat is Irak’s staatsvorm?

Irak is een parlementaire republiek met een semipresidentiële regering.

2. Hoeveel mensen wonen er in Irak?

Volgens de laatste bevolkingscijfers uit 2017, wonen er ongeveer 40 miljoen mensen in Irak.

3. Wat is de relatie tussen de Koerden en de centraal Arabische regering?

De relatie tussen de Koerden en de centraal Arabische regering is gespannen, omdat Koerden meer autonomie of zelfs onafhankelijkheid van het centrale regering wensen.

4. Wat zijn de belangrijkste economische sectoren van Irak?

De belangrijkste economische sectoren in Irak zijn olievelden, aardgasvelden, voedselverwerking, textielverwerking, farmaceutische industrie, technologie-industrie, vervoer en landbouwmachines.

5. Wat voor kunst en muziek zijn er in Irak?

Irakse muziek is een mix van verschillende culturen, met Arabische invloeden en Iraakse instrumenten. Iraakse kunst omvatbeeldhouwkunst, zeefdrukken, schilderkunst, beeldhouwkunst, keramiek, tapijten en andere kunstvormen.