IEP toets

De IEP toets is naast de Cito toets één van de toetsen die gebruikt wordt als eindtoets in groep 8 van de basisschool. Met behulp van deze toets kan de leerkracht beoordelen op welk niveau het kind zit en welk vervolgonderwijs de beste keuze is voor deze leerling. De IEP toets heeft vragen over rekenen, begrijpend lezen en grammatica. Deze vragen worden op een voor het kind prettige manier gesteld, gelijk aan de manier waarop hij op school les heeft gekregen. De toets onderscheidt zich door de duidelijke manier van vragen stellen. Daarnaast gaat het niet alleen om meerkeuzevragen maar zijn er ook open vragen.

Goed voorbereid voor de eindtoets

Voor veel leerlingen in groep 8 is de eindtoets een spannend moment. Sommige kinderen kunnen er niet van slapen. Ze maken zich zorgen of ze de toets wel goed genoeg zullen maken en of ze wel naar de school kunnen die ze graag willen. Soms heeft een kind wat extra hulp nodig. Dat wil niet zeggen dat het kind dom is. In een klas heeft de leraar nu eenmaal een grote groep kinderen onder zijn hoede en kan soms niet alle aandacht geven die nodig is. De ouders kunnen hierbij een rol spelen door thuis extra te oefenen. Dat kan met lesstof die de school verstrekt of door zelf initiatief te nemen. Smartie kan daarbij een belangrijke rol spelen.

Oefenen met taal en rekenen

Taal en rekenen zijn belangrijke vaardigheden die een mens in zijn latere leven vrijwel dagelijks nodig heeft. Als je als kind niet goed leert lezen, schrijven en rekenen heb je daar de rest van je leven nadeel van. Natuurlijk is niet iedereen een taalwonder. Natuurlijk heeft niet iedereen een wiskundeknobbel. Maar de basis moet wel aanwezig zijn. Daarom is het belangrijk om voordat een kind de IEP toets gaat doen, te zorgen dat rekenen, begrijpend lezen en grammatica op het gewenste niveau zijn. De bijles materialen van Smartie kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren. De kinderen leren op een leuke manier om taal en rekensommen te doorgronden. Vaak gaat het leren een stuk makkelijker als ze de basis eenmaal snappen.

Wat zegt de IEP toets?

Het is belangrijk dat in groep 8 een eindtoets wordt gedaan. Deze geeft een objectief beeld van de prestaties van de leerling. Aan de hand daarvan wordt een advies gegeven over het te kiezen vervolgonderwijs. Voor veel kinderen is dat grotendeels al duidelijk natuurlijk. Maar de IEP toets kan net de doorslag geven om voor A of B te kiezen. Niets zo vervelend als eenmaal op de middelbare school blijkt dat er een verkeerd advies is gegeven. De IEP toets is voor alle leerlingen hetzelfde en wordt op hetzelfde moment gemaakt. De resultaten worden onafhankelijk beoordeeld. Zo is er een duidelijk en niet bevoorrecht beeld.

Smartie helpt voor een goed resultaat

Door je kind extra te laten oefenen met taal en rekenen kan het resultaat van de IEP toets positief worden beïnvloed. Als een kind vertrouwd is met de wijze van vraagstelling kan dat het verschil maken tussen een teleurstellende en een goede score. De vragen in de oefenboekjes van Smartie kunnen zowel door ouders als ook door de school worden besteld. Voor scholen is er een PDF versie beschikbaar. Die mag door meerdere leerlingen worden gebruikt. De kinderen kunnen hier in principe zelfstandig mee aan de slag, wat een ontlasting voor de leerkracht betekent.