IEP toets groep 8

In groep 8 krijgen de leerlingen hun laatste jaar voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Een spannend jaar, want aan het eind ervan verlaten de kinderen hun vertrouwde basisschool om aan een nieuw avontuur te beginnen. De IEP toets groep 8 wordt op verschillende scholen in Nederland gebruikt om te toetsen op welk niveau het kind zit. Mede aan de hand daarvan wordt het schoolkeuzeadvies gegeven. Het is dus belangrijk dat de leerling deze toets zo goed mogelijk maakt. Pushen heeft daarbij geen zin, wel het beste uit de leerling proberen te halen zodat hij op het juiste niveau verder kan.

De onderdelen van de IEP toets

De IEP toets voor groep 8 kent drie basis vaardigheden waarop getoetst wordt. Dit zijn rekenen en taal op het gebied van zowel grammatica als begrijpend lezen. Het is natuurlijk de bedoeling dat de leerling zo ontspannen mogelijk aan de toetsen begint. Dat lukt prima als er in de klas al is geoefend. Veel scholen beginnen hier al mee in groep 7. De leerlingen krijgen vragen voorgeschoteld die qua opstelling precies lijken op die in de IEP toets. Op die manier is de toets geen verrassing meer en zal het kind er met meer zelfvertrouwen aan beginnen.

Het belang van goede taal- en rekenvaardigheid

Het is niet zo vreemd dat de IEP toets voor groep 8 zich richt op de basisvaardigheden. Hoewel kinderen op de basisschool nog veel meer leren, zijn dit immers de zaken waar het uiteindelijk om draait. Goed kunnen rekenen en goed kunnen lezen en schrijven zijn essentieel om later verder te komen in het leven. Basisscholen besteden hier meer aandacht aan omdat blijkt dat leerlingen die doorstromen naar het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs vaak onvoldoende basiskennis hebben. Bij de aanmelding voor een Mbo- of Hbo-opleiding wordt vaak een toets afgenomen. Als het resultaat onvoldoende is dan kan de leerling dus de gewenste opleiding niet gaan doen.

Extra oefenen in de klas of thuis

Het kan zijn dat een leerling wel het gewenste niveau heeft maar dat er redenen zijn waardoor het rekenen of begrijpend lezen toch niet goed gaat. In een volle klas kan een leerkracht vaak onvoldoende extra aandacht aan deze leerlingen geven. De school kan voor deze kinderen het bijles materiaal van Smartie bestellen. De leerling kan dan apart, onder schooltijd of thuis, extra oefenen met taal, begrijpend lezen of rekenen. Ook ouders kunnen de boekjes van Smartie online bestellen om thuis met hun kind extra te oefenen.

Met vertrouwen naar de IEP toets

Leerlingen die met plezier leren en naar school gaan, zullen ook niet met grote zorgen aan hun IEP toets in groep 8 beginnen. Natuurlijk zal niet iedere leerling een Lyceum advies krijgen. Ook na een VMBO of Havo vooropleiding kun je doorstromen naar een leuke beroepsopleiding. Maar het is wel belangrijk dat een kind op het juiste niveau terechtkomt. Dat gaat prima lukken met de juiste voorbereiding. Het bijles materiaal van Smartie is beschikbaar voor de groepen 3 tot en met 8. Met het geven van bijles kan dus al in een vroeg stadium worden begonnen als dat nodig is.