Wat is een Histogram?

Een histogram is een grafiek die gegevens visueel weergeeft door middel van V-vormige staven (of bars) die de gegevensverdeling of -frequentie van verschillende variabelen toont. Histogrammen zijn erg populair omdat ze informatie over een breed scala aan publicaties kunnen onthullen. De inhoud van een histogram varieert afhankelijk van de gegevens die erin worden getoond.

Waarom moet je een Histogram gebruiken?

Histogrammen zijn een uitstekende manier om informatie over een groot bereik van gegevens te visualiseren. Met behulp van histogrammen kunnen gegevens worden gesegmenteerd en vergeleken. Ze laten informatie zien, hierdoor bieden ze inzicht waar andere technieken vaak te moeilijk worden. Door middel van histogrammen kunnen trends worden geïdentificeerd, waardoor problemen of gaps in gegevens kunnen worden gedetecteerd.

Hoe werkt een Histogram?

Histogrammen maken gebruik van alle waarden in een gegevensreeks om een XY-diagram te creëren waarin de ‘x’-waarde wordt weergegeven aan de bottom-axis en de ‘y’-waarde wordt weergegeven aan de linker-axis. Dit XY-diagram wordt over de top- en rechterassen van de grafiek heen getrokken en het resultaat is een V-vormige bar. Elke bar geeft de frequentie van een bepaalde groep waarden weer.

Soorten Histogrammen

Er zijn verschillende soorten histogrammen. Er zijn lineaire histogrammen die frequentievariaties in gegevensreeksen weergeven. Er bestaan ook klassenhistogrammen, waarin gegevens worden heringedeeld tot categorieën, waarna hun frequentie wordt weergegeven. Deze kunnen variëren van weergaven met zes categorieën tot veel meer ingewikkelde modellen die in veel meer categorieën worden gesplitst.

Hoe lees je een Histogram?

Een histogram lezen is niet moeilijk. Om een histogram te lezen, heb je een bovengrens en een ondergrens nodig. De bovengerkant is de bovenste waarde waar het histogram naar verwijst, terwijl de ondergrens de onderste waarde is. Zodra je deze grenzen bepaald hebt, kun je de bars van het histogram lezen en uitvinden hoeveel waarden er in welke categorie vallen.

Doelgroep van Histogrammen

Histogrammen worden veel gebruikt door statistische wiskundigen, waaronder ook informatici. Histogrammen worden ook gebruikt door mensen in andere vakgebieden, zoals financiën, marketing en wetenschap. Ook scholieren kunnen profiteren van deze technologie door het begrijpen van hun bevindingen.

Voordelen van Histogrammen

Histogrammen bieden verschillende voordelen. Ten eerste zijn ze het meest geschikt voor het visualiseren van lange gegevensreeksen. Bovendien bieden histogrammen een betere representatie van alle waarden in de gegevens dan enkele statistische waarden. Daarnaast heb je maar een paar eenvoudig te begrijpen dimensies nodig om gegevens in een histogram te analyseren.

Nadelen van Histogrammen

Toch hebben histogrammen ook enkele nadelen. Ten eerste kunnen ze erg algemeen van aard zijn. Ten tweede kunnen ze ingewikkeld worden met betrekking tot het bepalen van de limieten van welke waarden ze weergeven. Een derde nadeel is dat hoge frequenties vaak over worden afgebeeld.

Toepassingen van Histogrammen

Histogrammen bieden voor veel verschillende toepassingen. Ze worden veel gebruikt in de toepassing van kwaliteitscontroles, waarbij wordt gekeken naar trends in de gegevensreeks. Histogrammen worden ook veel gebruikt voor het herkennen van datapatronen en het vergelijken van doelstellingen met de resultaten. Ook kunnen ze worden toegepast bij het meten en beoordelen van effecten en tendensen voor zowel kortetermijn- als langere termijndoelstellingen.

Hoe maak je een Histogram?

Er zijn verschillende manieren waarop een histogram kan worden gemaakt. De eenvoudigste manier is door middel van Microsoft Excel, waarmee je een paar klikken weg een histogram aan de gegevens kunt bevestigen. Als je liever een speciale applicatie gebruikt om je histogram te maken, zijn er ook verschillende online applicaties waarmee je deze kunt maken.

Histogram vs Grafiek

Hoewel histogrammen en grafieken op veel manieren lijken op elkaar, zijn het belangrijke verschillen. Terwijl een grafiek als een kijkje in een bepaald aspect van de gegevensreeks neemt, gebruiken histogrammen de gegevens om de frequentie van waarden te visualiseren. Histogrammen tonen alle waarden in de gegevensreeks in plaats van alleen de echte waarden op bepaalde punten.

Geschiedenis van Histogrammen

Histogrammen zijn in de zeventiende eeuw uitgevonden, maar het duurde tot de negentiende eeuw voordat deze vorm van gegevensvisualisatie werd geaccepteerd door de wetenschapper. Histogrammen stonden jarenlang bekend als ‘frequentievelden’. Tot 1955 was er geen standaard wat betreft het maken van een histogram. In die tijd was het als een lijst met hellingen georganiseerd, om de frequenties van de gegevensreeks weer te geven.

Hoe interpreteer je Histogrammen?

Je kunt histogrammen interpreteren door te kijken naar de onderkant van de bars op het diagram. De breedte van de bars kan worden gebruikt om de frequentie van elke groep waarden te bepalen, terwijl de hoogte van elke bar de som van hun frequenties weergeeft. Daarnaast kunnen ‘relative frequenties’ worden gebruikt om een goed beeld te krijgen van de gegevensreeks die je aan het lezen bent.

Verschillen tussen Afgeleiden en Histogrammen

Hoewel beide diagrammen gebruikmaken van V-vormige bars om gegevens verder te onderzoeken, zijn er enkele aanzienlijke verschillen tussen afgeleide grafieken (ook bekend als segmentgroefdiagrammen) en histogrammen. Ten eerste worden afgeleide grafieken veel meer gebruikt om gegevens te filteren, terwijl histogrammen worden gebruikt om een reeks gegevens te interpreteren en te analyseren. Daarnaast kunnen afgeleide grafieken gebruikmaken van verschillende kleuren om onderscheid te maken tussen verschillende soorten waarden, terwijl histogrammen alleen grijstinten gebruiken.

Conclusie

Histogrammen zijn een krachtig hulpmiddel voor het presenteren, interpreteren en analyseren van lange gegevensreeksen. Het is een elegante manier om grote hoeveelheden informatie naar een visueel effect te koppelen. Met behulp van histogrammen kunnen gegevens worden ingedeeld, waardoor tendensen en patroondetectie gemakkelijk worden gemaakt. Net zoals elk statistisch hulpmiddel heeft histogrammen echter ook enkele nadelen.

FAQ’s

1. Wat is het verschil tussen een histogram en een grafiek?

R: Histogrammen worden gebruikt om frequentievariaties in gegevensreeksen weer te geven, terwijl grafieken als een kijkje in een bepaald aspect van de gegevensreeks worden genomen.

2. Hoe leest u een histogram?

R: Om een histogram te lezen, heb je een bovengrens en een ondergrens nodig. Zodra je deze bepaalt, kun je de bars lezen en uitzoeken hoeveel waarden er in welke categorie vallen.

3. Welke voordelen biedt het gebruik van histogrammen?

R: Histogrammen bieden verschillende voordelen, waaronder geschiktheid voor het visualiseren van lange gegevensreeksen en het verstrekken van een betere representatie van alle waarden in de gegevens dan enkele statistische waarden.

4. Welke toepassingen hebben histogrammen?

R: Histogrammen worden veel gebruikt voor de toepassing van kwaliteitscontroles, herkenning van datapatronen, vergelijking van doelstellingen met resultaten, het meten en beoordelen van effecten en tendensen, en meer.

5. Wat is de geschiedenis van histogrammen?

R: Histogrammen zijn in de zeventiende eeuw uitgevonden, maar het duurde tot de negentiende eeuw voordat deze vorm van gegevensvisualisatie werd geaccepteerd door de wetenschapper. Tot 1955 was er geen standaard wat betreft het maken van een histogram.