Het belang van Rekenen

Rekenen

Rekenen is één van de belangrijkste vakken die uw kind tijdens de laatste jaren op de basisschool krijgt aangeboden. In de bovenbouw wordt er in de klas dan ook dagelijks gerekend. Voor kinderen die moeite met rekenen hebben, is dat een behoorlijke uitdaging die bovendien tot veel frustratie kan leiden.

Wanneer uw kind niet goed mee kan komen met rekenen is de dagelijkse rekenles immers een telkens terugkerende confrontatie met lastige sommen en steeds moeilijker wordende lesstof. Omdat de moeilijkheidsgraad van de lesstof gedurende de jaren op de basisschool stijgt, zorgen eenmaal opgelopen achterstanden er bovendien voor dat uw kind steeds verder achterop zal raken. Het is daarom zaak om tijdig in te grijpen.

Oefenen met oefenboeken voor Rekenen

Om uw kind te helpen met het inhalen van achterstanden kunt u de hulpmiddelen van Smartie gebruiken. Smartie heeft speciale oefenboeken en bijlesboeken ontwikkeld die naadloos aansluiten bij de lesstof op school en waarmee u uw kind optimaal kunt voorbereiden op de Entree- en Citotoetsen.

Ook kinderen die geen achterstand hebben maar die wel erg veel moeite moeten doen om het rekenniveau in de klas bij te benen, kunnen veel baat hebben bij de oefenboeken van Smartie. De rekenopgaven bieden uw kind extra ondersteuning en omdat de vraagstelling in onze boeken hetzelfde is als op de Citotoets, is het een uitstekende voorbereiding hierop.

Ontwikkeld door professionals

De oefenboeken van Smartie zijn speciaal ontwikkeld door een team van professionals met als doel om kinderen te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun kennis en vaardigheden op de kernvakken van de basisschool.

Door achterstanden met rekenen tijdig op te sporen en aan te pakken, zal het zelfvertrouwen van uw kind groeien en zal uw kind minder gaan opzien tegen de dagelijkse rekenles op school. En dat is belangrijk, omdat rekenen gedurende de hele schoolcarrière van uw kind terug blijft komen. Geef uw kind daarom de kans om extra te oefenen en het rekenen stapsgewijs onder de knie te krijgen met de oefenboeken van Smartie.

Owl Age12 3