Groep 6 rekenen

Groep 6 rekenen

Als een kind overgaat naar groep 6 van de basisschool gaat ook het rekenen weer een stapje omhoog. De opgaven worden complexer. De kinderen leren meer complexe sommen op te lossen. Delen en vermenigvuldigen krijgen daarbij steeds meer aandacht. Sommige kinderen raken in groep 6 het spoor een beetje bijster. Optellen en aftrekken ging nog wel, eenvoudig vermenigvuldigen lukte ook nog wel. Maar in groep 6 wordt er meer verwacht van het denkvermogen van de kinderen. Dat kan voor sommigen net een stapje te ver zijn. Gelukkig kan er met behulp van de juiste bijles veel aan worden gedaan. Op die manier wordt voorkomen dat het kind de achterstand in rekenvaardigheid niet op tijd inloopt voor een goede doorstroming naar het voortgezet onderwijs.

Het trainen van de rekenvaardigheid

Anders dan bij taal is het bij rekenen een kwestie van het principe snappen. Als dat bekende kwartje eenmaal is gevallen zal een kind zonder moeite zijn sommen oplossen en goede cijfers halen. Als blijkt dat een kind de basis principes van het rekenen onvoldoende beheerst dan kunnen de boekjes van Smartie uitkomst bieden. Rekenen groep 6 behandelt de voor deze groep bedoelde stof op dezelfde manier zoals dat op school gebeurt. Daardoor is het kind ook goed voorbereid op de eindtoets die sommige scholen afnemen voordat wordt besloten of de leerling kan doorstromen naar groep 7.

Rekenen met plezier met Smartie

Als een kind rekenen lastig vindt dan zijn de rekenlessen natuurlijk niet iets om naar uit te kijken. De kans bestaat zelfs dat het kind met minder plezier naar school gaat. Het is aan de docent om te de vorderingen van de leerling goed te monitoren. Als de rekenvaardigheid onvoldoende is en blijft is het zaak om in te grijpen. De lesmethode van Smartie kan dan uitkomst bieden. Die biedt de leerling de juiste handvaten om de rekenvaardigheid te trainen en op die manier weer plezier te krijgen in het oplossen van de opgaven. Smartie maakt een kind weer trots omdat het de rekensommen in groep 6 ineens onder de knie heeft. Een kind dat voorheen grote moeite had met de opgaven en onvoldoendes scoorde, kan op die manier weer goede cijfers halen.

Thuis of op school extra oefenen met groep 6 rekenen

Met de boekjes of de app van Smartie kan een kind thuis of op school extra oefenen met groep 6 rekenen. De leraar kan desgewenst de opgaven selecteren die gedaan moeten worden om specifieke rekenvaardigheden extra te trainen. De ouders kunnen hier natuurlijk ook een belangrijke rol bij spelen door het kind ook thuis extra te laten oefenen en samen de sommen te lezen waarna het kind aan de slag gaat om het juiste antwoord te vinden. In veel gevallen zal blijken dat het rekenen steeds makkelijker gaat en het kind zijn sommen sneller kan oplossen.

Owl Age12 3

Groep 6 rekenen op het gewenste niveau met Smartie

De school kan de boekjes van Smartie online bestellen. Dit kan ook in de vorm van een digitaal PDF bestand. Dit kan aan meerdere leerlingen ter beschikking worden gesteld. Ook ouders kunnen de boekjes van Smartie online kopen. In samenspraak met de school of op eigen initiatief kan op die manier het rekenen in groep 6 naar het gewenste niveau worden gebracht. Voor leerkrachten geldt dat de resultaten behaald met Smartie eenvoudig in het leerlingvolgsysteem kunnen worden ingevoerd. Op die manier kunnen de vorderingen per leerling eenvoudig worden bijgehouden.