Groep 5 rekenen

Groep 5 rekenen

In groep 5 worden de rekensommen die de kinderen voorgeschoteld krijgen langzaam maar zeker complexer. De bovenbouw van de basisschool is er immers voor bedoeld om het kind goed voor te bereiden op de middelbare school. Daar staat voor alle leerlingen wiskunde op het programma. Maar ook bij andere vakken zoals scheikunde en economie moeten berekeningen worden gemaakt. Daarom is een goede rekenvaardigheid belangrijk. Daarvoor wordt met groep 5 rekenen verder de basis gelegd. Als een kind het principe van rekenen snapt zal het met plezier opdrachten in de klas en huiswerk maken.

Goed kunnen rekenen is belangrijk

Goed leren rekenen in groep 5 is niet alleen belangrijk voor de exacte vakken op de middelbare school en bij een vervolgopleiding. Het is ook belangrijk in het dagelijks leven. In de groepen na het 5e leerjaar leert een kind rekenen met andere eenheden zoals gewichten, munten en tijd. Daarvoor moet de basis goed zijn. Die basis wordt gevormd door groep 5 rekenen. Als het kind de basisprincipes snapt dan zal het vrijwel zeker ook geen moeite hebben met andere manier van rekenen die later nog aan de orde komen.

Hulp bij rekenen in groep 5

Sommige kinderen hebben geen aangeboren talent om goed te kunnen rekenen. Net zoals een talenknobbel spreken we niet voor niets van de reken- of wiskundeknobbel die bij sommigen goed en bij anderen wat minder ontwikkeld is. Als een kind het rekenen niet goed onder de knie krijgt dan is het belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Op die manier wordt voorkomen dat de leerling een achterstand oploopt die niet meer in te halen is. Smartie heeft lesmateriaal ontwikkeld op het niveau van rekenen groep 5. De opdrachten zijn op dezelfde manier geformuleerd als de lessen op school. Op die manier sluiten ze ook prima aan bij de vraagstelling in eindtoetsen die door basisscholen worden gebruikt om het niveau van de leerling te beoordelen.

Meer plezier in rekenen

Kinderen die moeite hebben met rekenen hebben logischerwijs ook vaak een hekel aan het maken van sommen. Het is heel frustrerend als je een opdracht niet snapt en keer op keer een fout antwoord geeft. Vaak geven kinderen de moed op en leggen zich erbij neer dat ze nooit goed zullen leren rekenen. Dat is natuurlijk heel jammer en moet als het even kan in de kiem worden gesmoord. Door de lesboekjes van Smartie in te zetten wordt het kind op een leuke manier bijgeschoold. Dit kan zowel thuis als op school. Er is ook een app die de leerlingen kunnen gebruiken. Door extra te oefenen met rekenen in groep 5 krijgt het kind hopelijk de smaak te pakken en ontstaat uiteindelijk het gewenste inzicht in hoe rekenen werkt.

Owl Age12 3

In ieder kind schuilt een Smartie

De ontwikkelaars van de Smartie lesmethode zijn ervan overtuigd dat ieder kind in groep 5 goed moet kunnen leren rekenen. Soms is daar een extra steuntje in de rug bij nodig. Dat lukt niet altijd in de les omdat de leerkracht zijn of haar aandacht over alle kinderen moet verdelen. Daarom is het fijn dat er gericht bijles kan worden gegeven aan kinderen die dat nodig hebben. Ouders kunnen de boekjes van Smartie online bestellen voor hun kind. Scholen kunnen daarnaast een PDF versie aanschaffen. Deze mag aan meerdere leerlingen ter beschikking worden gesteld.