Groep 4 rekenen

Groep 4 rekenen bevat naast optellen en aftrekken ook vermenigvuldigen. Kinderen leren aan de hand van moderne en beproefde methodes hoe ze snel kunnen uitrekenen hoeveel 4 keer 6 of 3 keer 9 is. Dit is natuurlijk een vaardigheid die later goed van pas gaat komen. Niet alleen tijdens de resterende jaren op de basisschool maar ook bij het voortgezet onderwijs, een beroepsopleiding en een baan. Goed kunnen rekenen maakt van kinderen zelfverzekerde en zelfstandige mensen die zich prima staande kunnen houden in de maatschappij.

Wat als een kind moeite heeft met rekenen?

Bij rekenen is het vaak zo dat het kind het snapt zodra het bekende kwartje valt. Rekenen kan voor kinderen soms echt abracadabra zijn. Heel frustrerend als je steeds onvoldoendes haalt terwijl je zo je best doet. Als een kind moeite heeft met rekenen in groep 4 dan is het belangrijk om dit in een vroeg stadium te onderkennen. Als duidelijk is dat een kind wat extra hulp nodig heeft bij het goed leren rekenen dan zijn daar gelukkig handige hulpmiddelen voor. Smartie heeft boekjes met oefeningen die de rekenvaardigheid van het kind helpen te verbeteren.

Oefenen in het eigen tempo

De uitleg in de klas gaat voor sommige kinderen soms wat te snel. Als ze dan vervolgens aan het werk worden gezet om rekenopgaven te maken dan kan dat helemaal misgaan. Als de docent dan ook nog eens onvoldoende tijd heeft om het kind extra te helpen dan ontstaat er vrij snel een achterstand en een neerwaartse spiraal. Dat is natuurlijk eeuwig zonde. De kans is groot dat het kind de rekensommen wel snapt met wat meer hulp. Bijles groep 4 rekenen kan dan een uitkomst zijn. De school kan dit aanbieden, maar ouders kunnen hiervoor ook zelf initiatief nemen. Doordat het kind individueel aan de slag gaat is er ook geen druk van klasgenootjes die het allemaal sneller snappen, wat tot meer frustratie kan leiden.

Zo gaat het kind rekenen leuk vinden

Het uiteindelijke doel van Smartie is dat kinderen in groep 4 rekenen leuk gaan vinden. Het moet een uitdaging zijn om de sommen goed op te lossen en als dat lukt dan mag je daar best trots op zijn. De vorderingen die het kind maakt kunnen door de leraar worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem. De leraar kan op die manier de vorderingen van de leerling gemakkelijk monitoren en de resultaten bespreken met de ouders. Op die manier kan ook direct worden beoordeeld of de bijles voldoende effect heeft of dat de leerling beter op een andere manier kan worden geholpen.

Owl Age12 3

Ga aan de slag met Smartie groep 4 rekenen

Wil je je kind helpen met rekenen in groep 4? Of wil je als leerkracht in groep 4 de wat zwakkere leerlingen ondersteunen? Met Smartie wordt ieder kind sterker in rekenen. Ouders kunnen de lesboekjes voor hun kind aanschaffen. De school kan ze ook digitaal kopen, zodat ze voor meer leerlingen beschikbaar zijn. Op die manier doorloopt een kind het vierde jaar van de basisschool zonder problemen en gaat het met een gerust hart over naar groep 5. Daar wachten weer nieuwe reken uitdagingen om aan te gaan.