Groep 3 rekenen

Groep 3 rekenen

Vanaf groep 3 leren kinderen rekenen. In deze groep gaat het daarbij alleen nog om optellen en aftrekken, in eerste instantie met cijfers onder de tien. Hoewel rekenen heel simpel lijkt als je tot tien kunt tellen, hebben sommige kinderen er wel degelijk moeite mee. En als het rekenen al in groep 3 meer moeite kost dan kan dat gevolgen hebben voor de rekenvaardigheid in de volgende jaren op de basisschool. Goed kunnen rekenen is heel belangrijk, ook al bestaan er al decennialang rekenmachines. Een kind dat niet goed kan rekenen loopt hoe dan ook tegen problemen aan. Zowel in het persoonlijk leven als in een latere vervolgstudie en baan.

Spelenderwijs leren rekenen

Sommige kleuters kunnen al prima tot twintig tellen en soms snappen ze eenvoudige sommetjes ook al. Maar in groep 3 wordt rekenen serieus. De docent gaat aan de slag om de kinderen te leren hoe ze cijfers bij elkaar op moeten tellen of van elkaar aftrekken. In het begin gaat dat nog door te tellen. Er liggen 5 appels, ik pak er twee weg, hoeveel liggen er nu nog? Maar een kind moet natuurlijk leren om sneller een antwoord te geven dan door te tellen. Voor die vaardigheid wordt in groep 3 de basis gelegd.

De rekenvaardigheid toetsen

De leraar kan aan de hand van toetsen vaststellen of een kind extra ondersteuning nodig heeft om goed te leren rekenen. Dit kan bijvoorbeeld met een DIA toets. Als daaruit blijkt dat een steuntje in de rug wenselijk is dan zijn er de bijles boekjes van Smartie. Deze sluiten aan op de lesmethode van school. Het kind herkent de opgaven dus uit de klas. De docent kan vervolgens de resultaten verwerken in het leerlingvolgsysteem (LVS). Op die manier wordt gemonitord of het kind vorderingen maakt.

Leg een goede basis voor de toekomst

Het is belangrijk om al in groep 3 een goede basis te leggen voor rekenen. Natuurlijk zijn er rekenmachines. Maar die nemen niet weg dat een kind in staat moet zijn om zelfstandig dingen uit te rekenen. In latere jaren op de basisschool leert een kind ook rekenen in valuta en met uren en minuten. En het berekenen van afstanden komt aan de orde. Dit zijn zaken die niet zomaar op een rekenmachine uitgerekend kunnen worden. Daarvoor moet een kind op zijn minst het principe snappen van hoe er gerekend wordt. Natuurlijk is dit in groep 3 allemaal nog niet aan de orde. Maar een kind dat de basis van optellen en aftrekken niet goed onder de knie heeft zal ook moeite hebben met het vervolg rekenonderwijs.

Owl Age12 3

Bestel de boekjes van Smartie voor groep 3 rekenen

Wil je je kind extra laten oefenen met groep 3 rekenen? Bestel dan de boekjes van Smartie. Dat kan gewoon online via de webshop. Uiteraard zijn de boekjes ook beschikbaar voor basisscholen. Zij kunnen ze ook als PDF bestellen zodat meer leerlingen er gebruik van kunnen maken. Hieraan zijn uiteraard aanvullende voorwaarden verbonden. Smartie heeft ook bijles materiaal voor rekenen voor de groepen 4 tot en met 8 van de basisschool.