Groep 3 met Smartie

Combideal groep 3 (gevorderd)

In groep één en twee bereiden kinderen zich al een beetje voor, maar in groep drie begint het leren van spellen, rekenen en lezen echt. Kinderen krijgen nu werkboeken en maken oefeningen die helpen om te leren. Gedurende het jaar wordt de kennis van de kinderen getest met meerdere Cito-toetsen.

Voor iedere van de drie disciplines maken de kinderen ten minste twee Cito-toetsen, verdeeld over de eerste en tweede helft van het schooljaar. Het kan spannend zijn om toetsen te maken en daarom is belangrijk om hier goed op voorbereid te zijn.

Rekenen in groep 3 (gevorderd)

In groep drie is het belangrijk dat kinderen begrip voor getallen ontwikkelen. Vaak kunnen kinderen al tot twintig tellen voor die tijd, maar dat gebeurt op basis van geheugen. Kinderen missen dan nog het stukje begrip, bijvoorbeeld dat het ene getal groter is dan het andere.

De Cito-toetsen in groep drie bestaan voornamelijk uit simpele sommen met getallen tot twintig. Kinderen kunnen optellen, aftrekken en verhalende sommen maken. Ook leren ze over geld, klokkijken en meten. Dit kunt u ook thuis met uw kind oefenen door bijvoorbeeld winkeltje te spelen.

Lezen in groep 3

In groep drie leren kinderen zowel technisch als begrijpend lezen. Het eerste halfjaar ligt de focus op technisch lezen, waarbij kinderen woorden leren lezen en correct kunnen uitspreken. In de tweede helft van het jaar komt hier begrijpend lezen bij en leren kinderen verbanden te leggen tussen woorden, waardoor ze teksten ook echt begrijpen.

De kinderen maken twee keer een Cito-toets technisch lezen en begrijpend lezen komt alleen in het tweede halfjaar aan bod. Hierbij gaat het om simpele, korte teksten waarover ze vragen beantwoorden.

Owl Age12 3

oefenen met oefenboeken

Om ervoor te zorgen dat uw kind vol vertrouwen de Cito-toetsen maakt, kan het verstandig zijn om thuis extra te oefenen. Dit kunt u doen aan de hand van onze oefenboeken met daarin oefeningen die vergelijkbaar zijn met die op de echte Cito-toets.

Onze combideal bestaat uit drie trainers: spellen, rekenen (gevorderd) en lezen. Hiermee kunt u alle onderdelen thuis oefenen. Zo weten zowel u als uw kind wat er verwacht wordt tijdens de Cito-toetsen.