Groep 3 met Smartie

Lezen in groep 3

In groep drie leren kinderen met name technisch lezen, wat betekent dat ze woorden kunnen lezen en correct uit kunnen spreken zonder dat hier taalbegrip in bredere zin voor nodig is. In de tweede helft van het schooljaar komt daar ook begrijpend lezen bij.

Kinderen kunnen dan korte, eenvoudige teksten lezen en vragen over de inhoud hiervan beantwoorden. In de eerste helft van het jaar maken kinderen een Cito-toets technisch lezen en in de tweede helft zowel een toets technisch lezen als begrijpend lezen.

Oefenen met oefenboeken

Wilt u graag met uw kind oefenen voor de aanstaande Cito-toetsen? Onze combideal basis bevat drie oefenboeken: spelling, rekenen (basis) en lezen. In iedere trainer vindt u oefeningen die vergelijkbaar zijn met die op de Cito-toets.

Hiermee kunt u thuis samen met uw kind oefenen, zodat uw kind zich goed voorbereid voelt. Iedere trainer bevat vragen over de belangrijkste Cito-onderwerpen en het helpt uw kind om vol vertrouwen een Cito-toets te kunnen maken.

Spelling in groep 3

In groep drie leren kinderen hoe ze woorden schrijven aan de hand van spellingscategorieën. Iedere categorie heeft vaste spellingsregels en kinderen leren per categorie een bepaalde klank of lettercombinatie. In de eerste helft van het jaar ligt de focus in de Cito-toets op korte woorden met één lettergreep, bijvoorbeeld met drie of vier letters.

In de tweede helft van het jaar kunnen woorden van vijf letters voorkomen of verkleinwoorden bestaande uit twee lettergrepen. Aan de hand van allerlei oefeningen met plaatjes leren kinderen om de woorden correct te spellen.

Owl Age12 3