Groep 3 lezen

In groep 3 leert een kind echt lezen. Veel kleuters leren in groep 1 en 2 al hoe ze hun eigen naam moeten schrijven en de namen van broertjes en zusjes. Sommigen kunnen ook al wat woordjes lezen. Maar het gaat tijdens de kleuterperiode allemaal spelenderwijs en niets moet. Vanaf groep 3 wordt dat langzaam anders. Vanaf dan gaat de juf of meester echt aan de slag om het kind te leren lezen en schrijven. Sommige kinderen hebben daar meer talent voor dan andere. Het ene kind pikt het lezen feilloos op, een ander heeft er meer moeite mee en moet er dus harder voor werken.

Begrijpend lezen in groep 3

Het is niet alleen de kunst woorden te kunnen lezen en schrijven. Er komt meer bij kijken. Als een kind in groep 3 leert lezen dan is dat in eerste instantie beperkt tot korte zinnen van enkele woorden. Maar ook daarvoor geldt al dat het kind moet kunnen uitleggen wat er staat. Als de leerling in zijn eigen woorden de zin kan uitleggen dan is de missie geslaagd. Als dat niet lukt dan moet er wellicht meer aandacht komen voor begrijpend lezen. Als dat in een vroeg stadium gebeurt dan is de kans een stuk kleiner dat het kind er in latere groepen mee in de problemen komt. Dit is vaak ook het leerjaar waarbij dyslexie aan het licht komt.

Grammatica in groep 3

In groep 3 speelt grammatica nog niet zo’n grote rol. Hooguit moet het kind leren de woorden in een zin in de juiste volgorde te zetten. Dat gaat vaak spelenderwijs. De juiste vervoeging van werkwoorden komt pas later aan de orde. Maar toch wordt al in groep 3 met lezen en schrijven de basis gelegd voor een goede taalvaardigheid. Die kennis wordt in de daaropvolgende jaren op de basisschool verder verfijnd en uitgebreid.

Ondersteuning bij lezen in groep 3

Heeft een kind in groep 3 moeite met lezen dan kan het helpen om bijlessen te volgen. Smartie kan daarbij ondersteunen. Het lesmateriaal van Smartie is zodanig samengesteld dat het aansluit bij de toets methode van onder andere DIA en Cito. Daarnaast kan de leerkracht de vorderingen die worden gemaakt registreren in het leerlingvolgsysteem (LVS). Op die manier heeft de docent goed zicht op hoe de leerling ervoor staat en of er daadwerkelijk vorderingen worden gemaakt.

Owl Age12 3

Laat je kind genieten van lezen in groep 3

Een kind dat goed kan lezen heeft er vaak ook meer plezier in. Ook ouders kunnen daar een bijdrage aan leveren door samen met hun kind te lezen. Boeken lenen in de bibliotheek is dan een goede optie. Maar ook samen extra oefenen met lezen en schrijven kan net dat beetje extra ondersteuning geven om het lezen goed onder de knie te krijgen. Daarom kunnen ook ouders de bijles boekjes van Smartie bestellen. Er zijn ook voordelige combi deals. Scholen kunnen de boekjes als PDF bestellen en beschikbaar stellen voor meer leerlingen. Daarnaast is er de app. Hiermee kunnen leerlingen via een tablet of computer het lesmateriaal doornemen.