Grammatica

Grammatica

Grammatica is het foutloos kunnen schrijven van een taal. Hiervoor moet je niet alleen de woorden weten maar ook de juiste vervoeging van werkwoorden en de juiste opbouw van zinnen. Kinderen leren dit vanaf groep 3 spelenderwijs. Het is bekend dat kinderen op die leeftijd ook heel makkelijk een vreemde taal leren, al is het dan vaak alleen in gesproken woord. Foutloos Nederlands kunnen schrijven is heel belangrijk. Je hebt daar niet alleen op school voordeel van, maar ook als je na je studie aan een baan begint. De Smartie bijles methode helpt kinderen die moeite hebben met grammatica vanaf groep 3 tot en met groep 8 van de basisschool.

Nederlands is een lastige taal

Anderstaligen ervaren Nederlands als een lastige taal. Dat neemt niet weg dat foutloos schrijven en goed kunnen lezen belangrijk is. Een kind dat wat minder taalgevoel heeft zal hier soms moeite mee hebben. Door dit vroegtijdig te erkennen en te trainen kan de kennis van grammatica op een voldoende niveau worden gebracht voor een goede score. Niet alleen zal het kind de basisschool uiteindelijk goed doorlopen, ook bij een vervolgopleiding zal het dan voldoende kennis hebben om jaarlijks over te gaan. Taal wordt niet alleen gebruikt bij het vak Nederlands. Ook bij andere vakken komt het aan de orde. Een aardrijkskundetoets of een biologieproefwerk maken dat vol staat met taalfouten zal zeker tot puntenaftrek leiden.

Trainen van de taalvaardigheid

Met het bijlesmateriaal van Smartie kan de taalvaardigheid worden geoefend. Soms zijn de lessen op school voor een kind niet voldoende. De kennis kan dan worden getraind door buiten school extra opgaven te doen. De boekjes van Smartie kunnen daarbij uitkomst bieden. Ze zijn er voor de groepen 3 tot en met 8. Er kan dus al direct worden begonnen met het bijspijkeren van de grammatica als dat nodig is. Kinderen die bijvoorbeeld thuis een andere taal spreken hebben soms meer moeite met het Nederlands. Maar ook voor kinderen voor wie Nederlands de moedertaal is kan het een probleem zijn om de grammaticaregels goed toe te passen.

Grammatica en de Citotoets

Grammatica wordt ook nadrukkelijk getoetst tijdens de Citotoets en andere eindtoetsen in groep 8 van de basisschool. Het is voor kinderen belangrijk om een goede score te halen zodat zij het schooladvies krijgen waar zij op hopen. Dit is immers weer belangrijk voor het kunnen doen van een beroepsopleiding.

Owl Age12 3

Train de grammatica met Smartie

De grammatica van een kind trainen met Smartie is leuk en leerzaam. De resultaten kunnen door de school worden opgenomen in het leerlingvolgsysteem (LVS). Zowel ouders als docenten kunnen de boekjes online bestellen. Het doen van de opdrachten kan ook digitaal via een app. De school kan dit systeem aanschaffen en vervolgens aanbieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Met gedegen kennis van grammatica zal het kind zich later een stuk gemakkelijker kunnen redden in de maatschappij. Het is net als rekenen een onmisbare vaardigheid, niet alleen als de leerling een specifiek taalgerichte opleiding of beroep op het oog heeft na de middelbare school.