Failliet

Faillissement: wat u moet weten

Wanneer je als zelfstandige of bedrijf niet meer in staat bent om je lopende schulden af te lossen, dan heb je mogelijk een faillissement te verwerken. Vaak kunnen bedrijven het faillissement vermijden door het creëren van een duurzaam herstructureringsplan, maar als dat niet lukt, dan is het belangrijk dat je weet hoe de procedure verloopt. In dit artikel bespreken we de verschillende types faillissementen, hoe je kunt weten wanneer je failliet dreigt te gaan, en wat er allemaal bij komt kijken.

Wat is faillissement?

In het kort is faillissement het gevolg van de financiële en administratieve ineenstorting van een bedrijf. Als gevolg hiervan komt er een gerechtelijk onderzoek dat heel wat verschillende financiële verplichtingen oplevert, waaronder het gerechtelijke verzoek om het bedrijf in deze situatie te vrijwaren, de afwikkeling van personeelscontracten, en de betaling van belastingen. Dit kan leiden tot grote financiële verliezen en het verlies van een bedrijf, maar het is cruciaal om te weten hoe je hiermee kan omgaan wanneer dit gebeurt.

Verschillende typen faillissementen

Er zijn verschillende typen faillissementen. De meest voorkomende is het voortgezet faillissement, waarbij de schuldenaar de kredietverstrekkers en de bevoegde instanties toestemming geeft om een afbetalingsplan op te stellen om de lopende schulden te betalen. Een ander type faillissement is verzoekschriftprocedure, waarbij de schuldenaar bij een rechter verzoekt om failliet te worden verklaard. Ook is het nog mogelijk dat schuldenaren in een procedure voor eventuele misbruik of wanbeheer terechtkomen.

Hoe herken je de tekenen van faillissement?

Het is belangrijk dat schuldenaren alert zijn voor de tekenen dat er faillissement dreigt. Een aantal van de meest voorkomende symptomen zijn:

Problemen met het betalen van lopende schulden

Als je op regelmatige basis problemen ondervindt om schulden op tijd te betalen, is er een grote kans dat je uiteindelijk failliet dreigt te gaan.

Economische stress op bedrijfsniveau

Als je bedrijf economisch stress ondervindt en niet in staat lijkt te zijn om uit deze situatie te breken, dan is dit een ander teken dat faillissement dreigt.

Financiële tegenvallers

Straten met hoge verliezen, uitstellingen van betalingen en onverwachte uitgaven kunnen allemaal een rol spelen bij het optreden van een faillissement.

Hoe verloopt de faillissementsprocedure?

De exacte procedure hangt af van het type faillissement, maar er zijn enkele algemene stappen die meestal worden gevolgd. Eerst en vooral dient de schuldenaar een verzoekschrift in bij de rechtbank, waarna deze een faillissement zal uitspreken. In de loop van de procedure worden verschillende stappen ondernomen om de schulden van het bedrijf af te betalen, en in het geval van een voortgezet faillissement wordt er een plan opgesteld om de lopende schulden te restructeren.

Hoe kunnen bedrijven hun faillissement bestrijden?

Het grote voordeel van faillissement is dat er verschillende herstructureringsplannen beschikbaar zijn waarmee de schuldenaar kan proberen de gevolgen te beperken. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld aanspraak maken op meer flexibele betalingsoptionele of een schuldenlastsanering, waardoor ze hun financiële vastleggingen kunnen aanpassen. Daarnaast bieden sommige kredietverstrekkers ook de optie om crisisfinanciering te verstrekken om bedrijven op lange termijn te helpen.

Hoe kan je je bedrijf beter beschermen tegen faillissement?

Er is nooit een garantie dat een bedrijf niet zal failliet gaan, maar er zijn wel een aantal maatregelen die je kan nemen om het risico te verminderen. Ten eerste is het belangrijk om regelmatig een financiële analyse te maken van je bedrijf, zodat je weet wat je financiële plaatje precies is. Daarnaast is het ook belangrijk om voorbereid te zijn op toekomstige tegenvallers, door bijvoorbeeld het instellen van een spaarpot of het verzekeren van je activa tegen onverwachte gebeurtenissen.

FAQ

Wat is faillissement?

Faillissement is het gevolg van de financiële en administratieve ineenstorting van een bedrijf. Er wordt een gerechtelijk onderzoek uitgevoerd dat verschillende financiële verplichtingen oplevert.

Welke verschillende typen faillissement zijn er?

De meest voorkomende zijn voortgezet faillissement en verzoekschriftprocedure. Daarnaast is er ook nog de optie van een eventuele misbruik- of wanbeheerprocedure.

Hoe herken je de tekenen dat je failliet dreigt te gaan?

Tekenen die vaak aangeven dat er een faillissement dreigt zijn: problemen met lopende schulden, economische stress op bedrijfsniveau en financiële tegenvallers.

Hoe kan je je bedrijf beter beschermen tegen faillissement?

Door financiële analyses uit te voeren en voorbereid te zijn op toekomstige tegenvallers door bijvoorbeeld een spaarpot of het verzekeren van activa, kun jij je bedrijf beter beschermen tegen faillissement.

Hoe verloopt de faillissementsprocedure?

De schuldenaar dient eerst een verzoekschrift in bij de rechtbank, waarna deze een faillissement zal uitspreken. Vervolgens volgen verschillende stappen waarmee de schulden van het bedrijf afbetaalt kunnen worden.

Conclusie

Faillissement is een situatie die best vermijd wordt, maar het is evenzo belangrijk om te weten hoe je kan omgaan indien dit toch gebeurt. Er zijn verschillende typen faillissementen en stappen die je kan nemen om de gevolgen te verminderen. Dit artikel besprak tekenen die wijzen op een mogelijk faillissement, de verschillende faillissementen, en welke maatregelen je kan nemen om je bedrijf te beschermen tegen een ernstige financiële crisis.